Notikumi 2020.gada februārī

4.februārī plkst.7.45 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras rīta krēslā pārvietojās pa ceļu Auce – Bēne bez gaismu atstarojošas vestes vai labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā, tā apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus.

4.februārī fiziskai personai Vītiņu pagastā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par to, ka piedrošie suņi nav vakcinēti un reģistrēti, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

5.februārī fiziskai personai Vītiņu pagastā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par to, ka piedrošam sunim nav implantēta mikrishēma un suns nav reģistrēts, kā tas noteikts normatīvajos aktos, kā arī suns klaiņo pa citu personu īpašumiem.

6.februārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Vītiņu pagastā netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

7.februārī plkst. 17.50 izteikts brīdinājums personai, kura diennakts tumšajā laikā pa Vītiņu ielu, Aucē, brauca ar velosipēdu, kam nedega gaismas lukturi, kā arī persona nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

10.februārī veiktas pārrunas ar personu Bēnes pagastā par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu. Noteikts termiņš konstatēto pārkāpumu novēršanai.

11.februārī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Jelgavas ielā, Aucē.

12.februārī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par piederošā īpašuma Tirgus ielā, Bēnē,neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

17.februārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Raiņa ielā, Aucē, netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

18.februārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Bēnes pagastā netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

19.februārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Miera ielā, Aucē, netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

24.februārī izteikts brīdinājums diviem transportlīdzekļa vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā un Kaļķu ielā, Aucē.

24.februārī saņemts iesniegums no daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas Raiņa ielā, Aucē, par to kaimiņi traucē naktsmieru. Uzsākta informācijas pārbaude.

26.februārī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka piederošais īpašums Tirgus ielā, Bēnē, netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Administratīvā pārkāpuma lietas materiāli nosūtīti pašvaldības Administratīvai komisijai lēmuma pieņemšanai.

28.februārī izteikts brīdinājums 3 mājsaimniecībām par normatīvajos aktos noteikto putnu gripas profilaksei nepieciešamo biodrošības pasākumu neievērošanu.

28.februārī plkst.13.15 saņemta informācija par to, ka Aucē, Stacijas ielā klejo suns. Uz norādītu vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un suni nogādāja pagaidu mītnē. Tika noskaidrots suņa īpašnieks ar kuru veica pārrunas un izteica brīdinājumu.