Notikumi 2020.gada janvārī

2.janvārī pašvaldības policijas darbiniekiem tika nodoti Raiņa ielā, Aucē, atrastie dokumenti. Policijas darbinieki noskaidroja personas dzīvesvietu un dokumentus nogādāja īpašniekam Vītiņu pagastā.

2.janvārī divām fiziskām personām tikai nosūtīti brīdinājumi par piederošo īpašumu Bēnes pagastā nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

3.janvārī plkst. 11.00 saņemta informācija par to, ka kāds uzņēmums, kurš sniedz apbedīšanas pakalpojumus, atsakās pildīt kapu uzrauga prasību rakt kapu tādā dziļumā, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” . Uz konflikta vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet situācija tika atrisināta pirms viņu ierašanās.

6.janvārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka piederošai īpašums Miera ielā, Aucē, netiek uzturēts tādā kārtībā, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi“.

7.janvārī veiktas pārrunas ar personu daudzdzīvokļu mājā Raiņa ielā, Aucē, par to, ka tās mājdzīvnieku uzvedība traucē citiem mājas iedzīvotājiem.

13.janvārī sniegta palīdzība Valsts policijas darbiniekem, lai aizturētu meklēšanā esošu personu, kura tajā laikā atradās Aucē.

13.janvārī izteikts brīdinājums juridiskai personai par atkritumu uzkrāšanos tās apsaimniekošanā esošo īpašumu teritorijā.

13.janvārī plkst.17.40 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, atrodas sabraukts suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka suns traumas guvis jau iepriekš, izārstēts, bet tagad izbēdzis no saimnieka īpašuma teritorijas.

13.janvārī plkst. 18.10 izteikts brīdinājums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu sabiedriskā transporta pieturvietā Raiņa ielā, Aucē.

15.janvārī plkst. 13.00 saņemta informācija par to, ka kādai personai Raiņa ielā, Aucē, radušās veselības problēmas. Uz norādīto vietu izbrauca policijas darbinieki. Notikuma vietā jau atradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura sniedza nepieciešamo palīdzību. Pēc tam policijas darbinieki personu nogādāja tās dzīvesvietā.

16.janvārī izteikti brīdinājumi trim juridiskām personām par atkritumu uzkrāšanos to īpašumā esošās teritorijās. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai.

17.janvārī plkst. 8.30 pašvaldības policijas darbinieki Auces novadā aizturēja meklēšana esošu personu.

27.janvārī pašvaldības policijas darbinieki sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus kādā mājsaimniecībā Brigaderes ielā, Aucē.

27.janvārī plkst. 17.35 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē.

27.janvārī plkst. 17.50 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

28.janvārī plkst. 10.30 izteikts brīdinājums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

29.janvārī fiziskai personai tika nosūtīts brīdinājums par piederošā īpašuma Vītiņu pagastā nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

31.janvārī izteikts brīdinājums traktortehnikas vadītājam par iebraukšanu zālājā Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika novērsts.