Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

3.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

4.augustā izteikts aizrādījums 7 juridiskām personām par jauno saistošo noteikumu prasību – atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas ēkās – neievērošanu Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

4.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai par priekšmetu novietošanu juridiskai personai piederoša īpašuma teritorijā Rūpniecības ielā, Bēnē. Pārkāpums novērsts.

4.augustā plkst.12.45 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Ezera ielā klejo suns bez īpašnieka. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, noskaidroja suņa īpašnieku un veica pārrunas.

5.augustā plkst.9.55 saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei nepieciešama palīdzība, lai sniegtu palīdzību personai Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki.

5.augustā plkst.14.50 kāds Auces iedzīvotājs informēja pašvaldības policiju par to, ka mežā izmesti sadzīves atkritumi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veicot vietas apskati konstatēja, no kuras Auces pilsētā esošās mājsaimniecības ir mežā nonākušie atkritumi. Tika noskaidrotas vainīgās personas. Pēc divām stundām pašvaldības policijā tika saņemts video, kurā redzams kā ir satīrīta atkritumu izmešanas vieta, kā arī atvainošanās par šādu rīcību.

5.augustā plkst.17.05 saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei nepieciešama palīdzība, lai sniegtu palīdzību personai Kapsētas ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki.

6.augustā izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

6.augustā plkst.15.10 izteikts aizrādījums velosipeda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – braukšanu pa braucamās daļas vidu uz ceļa Auce – Bēne.

6.augustā plkst.17.35 pašvaldības policijas darbinieki kļuva liecinieki ceļa satiksmes negadījumam Raiņa un Baznīcas ielu krustojumā, Aucē. Velosipēda vadītājs, braucot pa mazāksvarīgu ceļu, nedeva ceļu automašīnai, kura pārvietojās pa galveno ceļu. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuras darbinieki pārbaudīja negadījumā iesaistīto personu veselības stāvokli. Personas tikai aizturētas notikuma vietā līdz ieradās Valsts policijas darbinieki. Pašvaldības policijas darbinieki regulēja transportlīdzekļa satiksmi negadījuma vietā.

6.augustā plkst.19.20 saņemta informācija par to, ka nepieciešama policijas darbinieku klātbūtne brīdī, kad VUGD darbinieki atvērs kāda dzīvokļa durvis Bēnē. Iespējams, ka dzīvoklī esošai personai ir nopietnas veselības problēmas. Norādītajā adresē ieradās arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Atverot dzīvokļa durvis tika konstatēts, ka dzīvoklī esošā persona ir mirusi. Par šo faktu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

8.augustā izteikti aizrādījumi 2 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē.

8.augsutā izteikti aizrādījumi divām perosnām par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā Bēnes ielā, Aucē.

10.augustā plkst. 16.05 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka pie kādas ēkas Vecauces pagastā atrodas cilvēka galvaskauss. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un pārliecinājās, ka informācija ir patiesa. Par to tika informētas Valsts policijas amatpersonas.

10.augustā saņemta informācija par to, ka kāda persona Lielauces pagasta teritorijā tiekot vajāta un apdraudēta. Nepazīstamas personas cenošoties uzbraukt ar automašīnu. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet neviena aprakstam atbilstoša automašīna netika redzēta. Apdraudētā persona tika nogādāta tās dzīvesvietā Dobeles novadā.

10.augustā pašvaldības policijā tika saņemts Bēnes iedzīvotājas iesniegums par to, ka kaimiņš, iespējams, savā īpašuma veic sodāmas darbības. Tika uzsākta faktu objektīva noskaidrošana un pieņemts lēmums neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību.

11.augustā plkst.08.35 saņemta informācija par to, ka Dzirnavu ielā, Aucē, ar traktortehniku bojāts datu pārraides gaisa kabelis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un iepazinās ar situāciju. Izmantojot tuvumā dzīvojošo un strādājošo personu sniegto informāciju, tika noskadrots uzņēmums, kuram pieder minētā traktortehnika. Uzņēmuma pārstāvis organizēja bojājumu novēršanu.

11.augustā pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka kāda īpašuma teritorijā Bēnes ielā, Aucē, kaudzē sakrauti dažādi priekšmeti, tajā skaitā nolietotas mēbeles. Persona gatavojās tās sadedzināt. Policijas darbinieki izskaidroja, ka jebkāda veida atkritumu dedzināšana nav atļauta.

17.augustā plkst.10.00 saņemta informācija par to, ka Vecauces pagasta teritorijā mežā izgāzts liels daudzums sadzīves atkritumu. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārkāpuma vietas apskati. Lai noskaidrotu vainīgās personas, pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

17.augustā plkst. 20.00 saņemta informācija par to, ka pa ceļu Lielauces pagastā teritorijā pārvietojas kravas automašīna, kuras vadītājs, iespējams, atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Uz norādīto ceļa posmu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un pamanīja automašīnu, kura atbilda norādītajām pazīmēm. Automašīnas vadītājs nereaģēja uz policijas darbinieku prasībām apturēt transportlīdzekli un turpināja ceļu. Policijas darbinieki sekoja kravas automašīnai, līdz tā nogriezās uz meža ceļa un apstājās. Autovadītājs izrādīja fizisku pretošanos policijas darbiniekiem, tādēļ tika ievietots pašvaldības policijas dienesta automašīnas izolatora nodalījumā. Personas izelpā bija jūtama alkoholam raksturīgā smaka, tādēļ par notikušo tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri ieradās notikuma vietā un uzsāka tādos gadījumos nepieciešamās procesuālās darbības.

17.augustā plkst. 22.40 saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā, Aucē, personas skaļi uzvedās un traucē kaimiņiem. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nekādu trokšņošanu nekonstatēja.

18.augustā izteikti aizrādījumi 6 fiziskām personām Kapsētas, Varoņu un Puškina ielās, Aucē, par īpašumiem piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

18.augustā izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē.

18.augustā izteikti aizrādījumi 2 fiziskām personām Sporta un Puškina ielās, Aucē, par īpašumiem piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

20.augustā plkst.12.40 saņemta informācija, ka nepieciešama policijas darbinieku klātbūtne, lai iekļūtu kādā mājā Bēnes pagastā, kuras iedzīvotājs ilgstoši nav redzēts. Pēc tam, kad VUGD darbinieki bija atvēruši mājas durvis, tika konstatēts, ka mājā atrodas miris cilvēks. Par šo faktu tika informētas Valsts policijas amatpersonas un sagaidītas notikuma vietā.

21.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

21.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai Amatnieku ielā, Bēnē, par īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

21.augustā izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē.

21.augustā izteikti aizrādījumi 2 fiziskām personām Zemgales un Vītiņu ielās, Aucē, par īpašumiem piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

22.augustā plkst.9.00 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Aucē, Bēnes ielā, atrodas tur nepiederoša persona un nevēlas atstāt īpašuma teritoriju. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar “nevēlamo” personu līdz tā devās prom no īpašuma.

24.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē.

26.augustā plkst.14.30 pašvaldības policijas darbinieki uz vietējas nozīmes ceļa Bēnes pagastā ievēroja automašīnu, kuras vadītājs, ieraugot policijas transporta līdzekli, nedroši turpināja ceļu. Izmantojot datu bāzēs pieejamo informāciju, tika noskaidrots, ka automašīnai nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, kā arī tās īpašniekam nav derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Transportlīdzeklis tika apturēts un par konstatētiem pārkāpumiem tika informētas Valsts policijas amatpersonas, kuras ieradās notikuma vietā un uzsāka tādos gadījumos nepieciešamās procesuālās darbības.

27.augustā plkst. 8.50 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja automašīnu, kura braucot pa Miera ielu, Aucē, neapstājās pie ceļa zīmes “Neapstājoties braukt aizliegts”. Policijas darbinieki apturēja transportlīdzekli, lai tā vadītājam izteiktu mutisku aizrādījumu par Ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu. Sarunas laikā noskaidrojās, ka transportlīdzekļa vadītājam noteikts liegums izmantot vadītāja apliecību, transporta līdzeklim nav veikta obligātā tehniskā apskate, kā arī viņa izelpā bija jūtama alkoholam raksturīgā smarža. Par konstatētiem pārkāpumiem tika informētas Valsts policijas amatpersonas, kuras ieradās notikuma vietā un uzsāka tādos gadījumos nepieciešamās procesuālās darbības.

27.augustā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par īpašuma Tirgus ielā, Bēnē, un tam piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

27.augustā izteikti aizrādījumi septiņiem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Raiņa un Skolas ielu krustojumā, Miera ielā pie Aspazijas laukuma, Aucē.

29.augustā plkst.16.00 saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē, notiek alkoholisko dzērienu lietošana un personu skaļā uzvedība traucē kaimiņiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu pārkāpumu nekonstatēja.

29.augustā plkst. 16.14 saņemta informācija par to, ka Lielauces centrā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus un savstarpēji kaujas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu pārkāpumui nekonstatēja. Netālu no norādītās vietas tika sastaptas vairākas personas ar kurām policijas darbinieki veica pārrunas.

24.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē.