Notikumi Auces novadā 2020.gada decembrī

1.decembrī plkst.9.30 no kāda Auces iedzīvotāja saņemta informācija un video par to, ka Aucē, Tehnikas ielā, kāda īpašuma teritorijā tiek dedzināti atkritumi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tīrot ēkas, tajās esošie atkritumi tiek dedzināti. Uguns tika nodzēsta un iesaistītajām personām izskaidroti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

1.decembrī plkst. 14.25 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei nepieciešama palīdzība agresīvas personas nogādāšanā ārstniecības iestādē.

1.decembrī plkst.19.00 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Vecauces pagastā par iespējamu dokumentu zādzību. Kad norādītajā mājsaimniecībā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, persona, kura izsauca policiju, bija devusies prom. Ar pārējām sastaptajām personām veiktas pārrunas un paskaidros, kā rīkoties šādos gadījumos.

1.decembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas Republikā no Lietuvas ieradušās četras personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

2.decembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas Republikā no Lietuvas ieradušās četras personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

2.decembrī plkst.10.55 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja automašīnu, kura policijas automašīnas tuvumā veica nedrošus manevrus Raiņa ielā, Aucē. Pēc tam, kad minētā automašīna tika apturēta, noskaidrojās, ka tās vadītājam nav derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri uzsāka administratīvā pārkāpuma procesa darbības.

2.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Kaļķu ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

2.decembrī plkst. 19.45 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu sabiedriskā transporta pieturas nojumē Stacijas ielā, Aucē.

3.decembrī izteikts aizrādījums trim autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

3.decembrī plkst.11.40 izteikts aizrādījums automašīnas vadītājam par ceļa zīmju prasību neievērošanu Sniķeres ielā, Bēnē.

4.decembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

4.decembrī plkst.14.40 saņemta informācija par to, kā kādā tirdzniecības vietā Raiņa ielā, Aucē, netiek ievēroti COVID-19 ierobežošanas pasākumi. Uz norādīto tirdzniecības vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nekādus parkāpumus nekonstatēja.

5.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

5.decembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Bēnes ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

6.decembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas Republikā no Lietuvas ieradušās sešas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

8.decembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedības par to, ka divas Lielauces pagastā dzīvojošas personas nav noslēgušas normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

9.decembrī tika konstatēts, ka pie kādas dzīvojamās ēkas Bēnē nav novietota normatīvajos aktos paredzētā ēkas numura plāksnīte. Par minēto pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots sods.

9.decembrī izteikts aizrādījums fiziskai personai Vītiņu pagastā par to, ka īpašuma teritorijā tika dedzināti atkritumi.

9.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

10.decembrī plkst.11.00 saņemta informācija par notiekošu konfliktu kādā daudzdzīvokļu mājā Bēnes ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Policijas darbinieki konstatēja, ka konflikts ir pārtraukts, tomēr ar tajā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

11.decembrī izteikts aizrādījums fiziskai personai Vītiņu pagastā par to, ka īpašuma teritorijā tika dedzināti atkritumi.

11.decembrī izteikts aizrādījums fiziskai personai Vecauces pagastā par to, ka tā sadzīves atkritumu novietošanas laukumā neievēro atkritumu šķirošanas noteikumus. Pārkāpums tika novērsts.

11.decembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas Republikā no Lietuvas ieradusies viena persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

14.decembrī plkst. 09.20 tika izteikts aizrādījums personai par atrašanos uz nedroša ūdenskrātuves ledus Vecauces pagastā.

14.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā un Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

15.decembrī sadarbībā ar ģimenes ārsti apsekota mājsaimniecība Kapsētas ielā, Aucē. Tajā dzīvojošās personas ilgāku laiku nebija sazvanāmas pa telefonu.

16.decembrī izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no piecām personām.

16.decembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedības par to, ka divas Īles pagastā dzīvojošas personas nav noslēgušas normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

17.decembrī plkst. 9.15 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu sabiedriskā transporta pieturvietā Raiņa ielā, Aucē.

17.decembrī plkst.16.00 uz autoceļa P-96 starp Bēni un Auci tika konstatēts, ka persona piedalās ceļa satiksmē bez iegādātas OCTA polises. Tā kā transportlīdzeklis piederēja citai personai, tad pašvaldības policijas darbinieki uzaicināja novērst pārkāpumu, lai varētu turpināt ceļu. Tas arī tiak izdarīts.

17.decembrī plkst.19.10 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē, notiek konflikts. Uz norādīto dzīvokli izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

17.decembrī plkst. 19.40 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Sniķeres ielā atrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbinieki, kuriem nepieciešama policijas darbinieku palīdzība. Brīdī, kad norādītajā vietā ieradās policijas darbinieki, situācija bija atrisinājusies.

18.decembrī plkst.11:40 saņemta informācija par domstarpībām starp personām kādā dzīvoklī Kalna ielā, Aucē. Norādītajā dzīvoklī ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar iesaistītajām personām. Dzīvoklī nedeklarētā persona devās projām.

18.decembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

18.decembrī autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē, piemērots administratīvais sods – EUR 40,00.

18.decembrī plkst. 19.30 saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbiniekiem nepieciešama policijas palīdzība, lai nogādātu dzīvesvietā Aucē kādu personu, kuru nav nepieciešams vest uz ārstniecības iestādi.

21.decembrī izteikts aizrādījums personai Ausmas ielā, Aucē, kura uz velosipēda bagāžnieka veda mazgadīgu bērnu, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

21.decembrī plkst.09.15 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Sporta ielas rajonā klejo suņi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu klejojošu suni neredzēja.

21.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

21.decembrī plkst. 19.50 saņemta informācija par to, ka kāda persona cenšas iekļūt tai nepiederošā dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu nepiederošu personu nesastapa.

22.decembrī plkst.8.50 izteikts aizrādījums personām par distancēšanās noteikumu neievērošanu pie veikala Bēnes ielā, Aucē.

22.decembrī plkst.11.00 saņemta informāciju par strīdu starp kaimiņiem Bēnes pagastā. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka nesaskaņu pamatā ir piederošo suņu brīva klejošana no vienas mājsaimniecības uz otru. Ar iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

22.decembrī plkst. 13.40 saņemta informācija par strīdu starp mājsaimniecībā dzīvojošām personām Ukru pagastā. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, šajā gadījumā skaļi un agresīvi uzvedās tā persona, kura izsaukusi policijas darbiniekus. Ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas pārrunas.

22.decembrī plkst.18.00 saņemta informācija par to, ka no kāda īpašuma Jelgavas ielā, Aucē, izbēdzis suns. Suns tika atrasts un par to informēts tā īpašnieks.

23.decembrī plkst.9.50 saņemta informācija par to, ka nepieciešama policijas klātbūtne kāda dzīvokļa durvju atvēršanā. Uz norādīto adresi T.Celma ielā, Bēnē, izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka brīdī, kad māte īslaicīgi izgājusi no dzīvokļa, mazgadīgais bērns no iekšpuses aizslēdzis dzīvokļa durvis un patstāvīgi nespēj tās atslēgt. Aizslēgtās durvis atvēra VUGD darbinieki.

23.decembrī plkst.16.55 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konstatēja, ka abi dzīvesbiedri ir stiprā alkohola reibumā. Ar personām tika veiktas pārrunas.

23.decembrī Aucē tika atrasti kādas personas dokumenti. Policijas darbinieki atrastos dokumentus nogādāja to īpašniekam Jelgavas ielā, Aucē.

24.decembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

25.decembrī plkst.11.45 uz autoceļa P-96 starp Auci un Bēni pašvaldības policijas darbinieki ievēroja kādu transportlīdzekli, kura vadītājs veica bīstamus apdzīšanas manevrus, tā apdraudot citus satiksmes dalībniekus. Pārbaudot datu bāzēs pieejamo informāciju, tika noskaidrots, ka transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē bez OCTA. Transportlīdzeklis tika apturēts un pārkāpuma lietas materiāli tālākai noformēšanai nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

26.decembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots naudas sods fiziskai personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu sabiedriskā transporta pieturvietā, Raiņa ielā, Aucē.

26.decembrī izteikts aizrādījums velosipēda vadītājam par to, ka diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdu, kuram nedega gaismas lukturi un nelietoja gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

29.decembrī plkst.11.20 saņemta informācija par to, ka 1.maija ielā, Aucē, ūdensvada bojājuma dēļ nopludināts dzīvoklis. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un dzīvokļa īpašniekam paskaidroja, kā rīkoties tādos gadījumos. Kā arī policijas darbinieki par notikušo informēja komunālā dienesta darbiniekus.

29.decembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

29.decembrī plkst.18.50 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Vītiņu ielā, Aucē, iespējams, atrodas cilvēki no vairākām mājsaimniecībām. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet pārkāpumus nekonstatēja.

30.decembrī plkst.8.00 saņemat informācija par to, ka Lielauces pagastā kādā dzīvoklī cenšas iekļūt tur nepiederošas personas. Laikā, kad pašvaldības policijas darbinieki bija ceļā uz norādīto adresi, tika saņemta jauna informācija, ka iepriekš norādītajā adresē Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem nepieciešama policijas darbinieku palīdzība, lai kādu personu nogādātu ārstniecības iestādē.

30.decembrī plkst.14.45 saņemat informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā no žavētavas nozagta gaļa. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Mājsaimniecībā dzīvojošās personas teica, ka pazīstot gaļas zagli, gaļa esot atgūta un policijas palīdzība vairs neesot nepieciešama.

30.decembrī plkst. 15.20 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka kāda persona smēķē bērnu rotaļu laukumā Tirgus ielā, Bēnē. Par šo rīcību tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un uzlikts naudas sods.

31.decembrī plkst.22.25 pašvaldības policijas darbinieki Bēnes ielā, Aucē, pamanīja divas personas, kuras atradās ārpus dzīvesvietas. Par ārkārtas stāvokļa laikā noteikto personu pārvietošanās ierobežojumu neievērošanu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un uzlikts naudas sods.