Notikumi Auces novadā 2020.gada jūlijā

1.jūlijā plkst. 9.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē.

2.jūlijā plkst.11.55 saņeta informācija par to, ka Bēnē kāda īpašuma teritorijā atrodas tur nepiederoša persona, kura, iespējams ir alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policjas darbinieki un veica pārrunas ar sastaptajām personām.

3.jūlijā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē.

4.jūlijā plkst.14.00 saņemta informācija, ka Bēnes pagastā mežā pie automašīnas guļ cilvēks. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka gulošai personai nav nekādas problēmas, bet vienkārši atpūšas, kamēr citi vāc meža veltes.

4.jūlijā plkst.18.00 saņemta informācija par konfliktu Aucē, Skolas ielā daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar notikumā iesaistītām personām.

5.jūlijā plkst. 00.30 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja jauniešus, kuri pārvietojās pa Raiņa ielu, Aucē. Tika noskaidrots, ka divas no personām bija jaunākas par 16 gadiem, kuras atradās kopā ar pilngadīgu personu.

6.jūlijā izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

6.jūlijā pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus kādas ģimenes mājvietā Bēnes ielā, Aucē.

6.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par īpašumam Dārza ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

7.jūlijā plkst.11.40 saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, kādā mājsaimniecībā notiek konflikts. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Pēc situācijas noskaidrošanas tika pieņemts lēmums vienu no personām nogādāt uz pagaidu dzīvesvietu.

7.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par īpašumam Pasta ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

7.jūlijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par īpašumam Sniķeres ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

7.jūlijā izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

8.jūlijā pašvaldības policijas darbinieki sniedza palīdzību zvērinātam tiesu izpildītājam Īles pagastā veikt tā amata funkcijas.

8.jūlijā plkst.13.50 saņemta informācija par to, ka Vecaucē, saimnieciskā darbībā neizmatotās telpās iekļuvušas personas un apkrāsojušas sienas. Sākta faktu noskaidrošana.

8.jūlijā plkst.14.00 saņemta informācija par to, ka kāda persona Skolas ielā, Aucē, ar pistolei līdzīgu priekšmetu šaujot uz putniem. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

8.jūlijā plkst.17.50 saņemts iesniegums no personām Bēnē par to, ka Ezera ielā suņi klejo bez uzraudzības ārpus īpašuma teritorijas un apdraud gan cilvēkus, gan citus dzīvniekus. Sākta faktu noskaidrošana.

9.jūlijā izteikti aizrādījumi fiziskām personām Sporta, Miera un Zemgales ielā Aucē, kā arī Jelgavas ielā Bēnē par īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

10.jūlijā izteikts aizrādījums juridiskai personai Baznīcas Aucē par īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

10.jūlijā plkst.12.30 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē, notiek konflikts starp vairākām perosnām. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un ar konfliktā iesaistītajām personām veica pārrunas un izskaidrotas viņu tiesības, kā situāciju risināt mierīgā ceļā.

10.jūlijā plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Jelgavas ielā atrodas vairākas personas, kuras, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un ar sastaptajām perosnām veica pārrunas.

10.jūlijā 19.20 saņemta informācija par to, ka Aucē, Raiņa ielā, atrodas persona, kura, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un ar sastapto personu veica pārrunas.

13.jūlijā izteikts aizrādījums fiziskai personai par īpašumam Krasta ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

14.jūlijā izteikts aizrādījums fiziskai personai par īpašumam Sporta ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

15.jūlijā izteikts aizrādījums juridiskai personai par īpašumam Baznīcas ielā, Aucē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

15.jūlijā izteikts aizrādījums fiziskai personai par īpašumam Jelgavas ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

15.jūlijā izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

15.jūlijā pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar nepilngadīgu personu un tās vecākiem par to, ka nepilngadīga persona, jaunāka par 16 gadiem, pēc plkst.22.00 atradusies sabiedriskā vietā. Ar šādu rīcību ir pārkāpti Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi.

16.jūlijā izteikts aizrādījums juridiskai personai par īpašuma Tehnikas ielā, Bēnē, teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

16.jūlijā izteikts aizrādījums fiziskām personām par īpašumiem Zemgales, A.Brigaderes, Jaunā un Puškina ielā, Aucē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

16.jūlijā plkst.13.30 saņemta informācija par konfliktu kādā ēkā Skolas ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, ar konfliktā iesaistītajām personām veica pārrunas un situācija atrisinājās mierīgā ceļā.

17.jūlijā izteikts aizrādījums trijiem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

18.jūlijā plkst. 12.50 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Īles ielā kādā mājā notiek konflikts. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, ar konfliktā iesaistītajām personām veica pārrunas un situācija atrisinājās mierīgā ceļā.

18.jūlijā plkst. 22.40 pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar nepilngadīgām personām un to vecākiem par to, ka nepilngadīgās personas, jaunākas par 16 gadiem, pēc plkst.22.00 atradušās sabiedriskā vietā Āucē. Ar šādu rīcību ir pārkāpti Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi.

18.jūlijā plkst. 23.20 saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā pie saimnieciskā darbībā neizmantotām ekām atrodas personas, kuras atskaņo skaļu mūziku un traucē apkārtējo māju iedzīvotāju mieru. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, ar sastaptajām personām veica pārrunas un pārkāpums tika novērsts.

20.jūlijā kāda persona ienesa policijas telpās uz ceļa Vītiņu pagastā atrastu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Pašvaldības policijas darbinieki dokumentu nodeva tā īpašniecei Vecauces pagastā.

22.jūlijā izteikts aizrādījums personai Raiņa ielā, Aucē, par atkritumu dedzināšanu īpašuma teritorijā. Pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar teritorijas īpašnieku.

23.jūlijā izteikts aizrādījumus juridiskai personai par tirdzniecības noteikumu neievērošanu J.Mātera ielā, Aucē. Pārkāpums tika novērsts.

27.jūlijā plkst.18.10 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē – smēķēšanu autobusa pieturvietas nojumē.

29.jūlijā izteikti aizrādījumi divām fiziskām personām par īpašumiem Rūpniecības un Auces ielā, Bēnē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

29.jūlijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par fiziskai personai piederošā īpašuma teritorijas un ēkas Vītiņu pagastā nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos.

29.jūlijā saņemts iesniegums no fiziskas personas Ezera ielā, Bēnē, par to, ka citas personas suņi atrodas viņa īpašumā un apdraud gan cilvēkus, gan arī dzīvniekus. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

30.jūlijā izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

30.jūlijā izteikts aizrādījums fiziskai personai par īpašumam Kapsētas ielā, Aucē, piegulošās teritorijas nekopšanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.