Notikumi Auces novadā 2020.gada maijā

1.maijā plkst. 14.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

1.maijā par noteikto distancēšanās noteikumu neievērošanu publiskā ārtelpā izteikti aizrādījumi 3 personām Aucē, Raiņa ielā.

1.maijā Aucē, Baznīcas ielā tika atrasts mobilais telefons, ko atradējs nodeva pašvaldības policijas darbiniekiem. Pašvaldības policijas darbinieki to nogādāja īpašniekam Lielauces pagastā.

4.maijā plkst. 20.00 saņemta informācija par to, ka Kapsētas ielā, Aucē, personu grupa skaļi uzvedas un traucē apkārtējos iedzīvotājus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet minētās personas, pamanot policijas automašīnu, paguva izklīst.

5.maijā plkst.10.25 saņemta informācija par to, ka kādas mājas pagalmā Amatnieku ielā, Aucē, personas lieto alkoholiskos dzērienus. Uz norādīto vietu izbrauca kopēja Valsts un pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Tika noskaidrots, ka informācija nav precīza – personas, kuras atradās norādītajā vietā, alkoholiskos dzērienus nelietoja.

5.maijā plkst. 12.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

5.maijā plkst. 13.05 saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu nama pagalmā Vītiņu ielā, Aucē, atrodas jaunieši, kuri neievēro savstarpējās distancēšanās noteikumus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet ne tur, ne arī tuvākajā apkārtnē minētās personas neredzēja.

5.maijā plkst.18.10, braucot pa autoceļu P-104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža, Lielauces pagasta teritorijā, pašvaldības policijas darbinieki pamanīja notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā iesaistītas divas automašīnas. Par negadījumu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

5.maijā plkst.19.45 saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu namā 1.Maija ielā, Aucē, kādas personas klausās skaļu mūziku kas tracē citiem iedzīvotājiem. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar trokšņotājiem.

6.maijā plkst.14.10 saņemta informācija par to, ka pie veikala Vītiņu ielā, Aucē, klaiņo suns bez saimnieka. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet ne tajā vietā, ne arī tuvākajā apkārtnē klaiņojošu suni neredzēja.

6.maijā plkst.17.55 no Auces iedzīvotāja saņemta informācija par to, ka Skolas ielā, Aucē, pie nesen padziļinātā dīķa atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, novērtēja situāciju un par sprādzienbīstamo priekšmetu informēja Valsts policijas darbiniekus. Pašvaldības policijas darbinieki apsargāja minēto vietu līdz ieradās Valsts policijas darbinieki.

6.maijā plkst. 18.50 Aspazijas laukumā, Aucē, izteikts aizrādījums 3 personām par savstarpējās distancēšanās noteikumu neievērošanu.

8.maijā plkst. 20.15 pašvaldības policijas darbinieki O.Kalpaka ielā, Aucē, pamanīja braucošu motociklu, kuram nebija ieslēgti tuvās gaismas lukturi un tā vadītājs, ieraugot policijas automašīnu, sāka vadīt motociklu nestabili līdz pats to apturēja. Motociklam nebija valsts reģistrācijas numurzīmes. Sarunā ar motocikla vadītāju noskaidrojās, ka personai nav vadītāja apliecības, kā arī to, ka tā ir lietojusi alkoholiskos dzērienus. Par notikušo tika informēti Valsts policijas darbinieki un sagaidīta to ierašanās notikuma vietā.

11.maijā saņemts iedzīvotājas iesniegums par to, ka Kapsētas ielā, Aucē, dzīvojošas personas suns apdraud apkārtējos iedzīvotājus. Uzsākta faktu noskaidrošana.

11.maijā izteikts aizrādījums juridiskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Tehnikas ielā, Aucē, netiek uzturēts tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

12.maijā 11.20 saņemta informācija par to, ka Bēnē, T.Celma ielā uz brauktuves tiek veikti rakšanas darbi, bet bīstamā vieta nav norobežota. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un izteica aizrādījumu darbu veicējiem. Darbu veikšanas vieta tika norobežota.

12.maijā plkst.15.50 saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Vītiņu ielā, Aucē, nepieciešama policijas darbinieku palīdzība. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka palīdzība tiek sniegta iereibušai personai, kura uzvedas agresīvi. Pēc palīdzības sniegšanas, persona nogādāta tās dzīvesvietā.

15.maijā pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju par to, ka kāda persona, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā Sniķeres ielā, Bēnē, ar savu uzvedību traucē kaimiņu naktsmieru. Ar šo personu tika veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

15.maijā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

16.maijā saņemta informācija par to, ka Ukru pagastā netālu no Lietuvas robežas ilgstoši stāv automašīna ar Lietuvas valsts reģistrācijas numura zīmēm. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Transportlīdzekļa tuvumā neviena persona netika sastapta, kā arī apkārtējie iedzīvotāji svešas personas nav redzējuši.

19.maijā izteikts brīdinājums personai par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu tai piederošā īpašumā Raiņa ielā, Aucē. Īpašumā radītie atkritumi tiek novietoti citā īpašumā, vietā, kas nav paredzēti sadzīves atkritumu novietošanai un savākšanai.

20.maijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par tai piederošā īpašuma 1.maija ielā, Aucē, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

20.maijā plkst.17.10 saņemta informācija par to, ka Lielaucē, pils apkārtnē, personas lieto alkoholiskos dzērienus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu pils apkārtnē nesastapa.

20.maijā izteikts brīdinājums personai Kapsētas ielā, Aucē, par to, ka piederošais suns nav vakcinēts, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

21.maijā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka joprojām nav izpildītas pašvaldības saistošo noteikumu prasības par noteikta parauga māju numuru un nosaukumu plāksnīšu izvietošanu pie dzīvojamām mājām Aucē – Kapsētas ielā, Varoņu ielā, J.Mātera ielā, Dzirnavu ielā un Bēnes ielā, Bēnē – Līdumu ielā un Skolas ielā. Pašvaldības policijas darbinieki sazināsies ēku īpašniekiem un pieņems lēmumu atbilstoši katra gadījuma apstākļiem.

22.maijā plkst.10.00 saņemta informācija no iedzīvotāja Zemgales ielā, Aucē, par domstarpībām ar kaimiņiem par īpašumu apsaimniekošanu. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas inspektori, iepazinās ar situāciju un veica pārrunas par to, kādi ir iespējami situācijas risinājumi.

23.maijā plkst.10.50 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

25.maijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par tai piederošā īpašuma Vītiņu pagastā neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

26.maijā plkst. 10.50 saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā vairākas personas lietojot alkoholiskos dzērienus un traucējot kaimiņus. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas inspektori, bet nekonstatēja, ka tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. Ar sastaptajām personām tika veiktas pārrunas.

26.maijā plkst.12.40 saņemta informācija no iedzīvotāja Bēnes ielā, Aucē, par to, ka kāda persona izgāžot sadzīves atkritumus tam neperedzētā vietā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka tie nav sadzīves atkritumi, bet nezāles no dārza. Ar iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

26.maijā plkst.18.10 saņemta informācija par to, ka sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, atrodas persona manāmā alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, ar personu veica pārrunas un to nogādāja dzīvesvietā.

28.maijā plkst. 10.40 tika saņemta informācija par ceļa satiksmes negadījumu Baznīcas ielā, Aucē. Nepilngadīga persona negaidīti ar velosipēdu izbrauca braucošas automašīnas priekšā. Uz negadījuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Par laimi nepilngadīgā persona negadījumā nav cietusi. Nedaudz bojāta automašīna.

28.maijā plkst.17.50 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

28.maijā plkst.17.45, pašvaldības policijas darbinieki braucot pa Bēnes ielu, zaļajā zonā Aucē, pamanīja personu ar savādu uzvedību. Pieejot personai policisti saprata, ka tā neatrodas alkoholisko dzērienu ietekmē, bet gan ir nopietnas veselības problēmas. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kas personu nogādāja ārstniecības iestādē.