Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

1.aprīlī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Bēnes ielā, Aucē.

2.aprīlī plkst. 13.10 saņemta informācija par to, ka Sociālajā mājā Lielauces pagastā viens no iemītniekiem neievēro noteiktos kārtības noteikumus un drošības pasākumus. Pašvaldības policijas darbinieki ar personu veica pārrunas.

2.aprīlī plkst.13.40 saņemta informācija, ka kādā dzīvojamā nama pagalmā notikusi ūdensvada avārija. Personai paskaidrots, kā izsaukt nepieciešamos speciālistus avārijas situācijas likvidēšanai.

2.aprīlī plkst.17.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

3.aprīlī izteikti brīdinājumi diviem autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

8.aprīlī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka fiziska persona Bēnes pagastā, sava īpašuma teritorijā, piegrušo apkārtējo vidi ar dažādiem atkritumiem.

12.aprīlī plkst.8.15 pašvaldības policijas darbinieki Raiņa ielā, Aucē, atrada bankas maksājumu karti. Tika noskaidrota kartes īpašnieka dzīvesvieta un karte atdota tās īpašniekam.

12.aprīlī plkst.15.10 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā, Aucē, tiekot lietoti alkoholiskie dzērieni un tā traucē kaimiņus. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet alkoholisko dzērienu lietošana netika konstatēta.

12.aprīlī plkst.16.30 saņemta informācija par to, ka Miera ielā, Aucē, dzīvojamās mājas kāpņu telpā guļ vīrietis. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

13.aprīlī plkst.12.00 saņemta informācija par to, ka kāda nama pagalmā Raiņa ielā, Aucē, automašīnai sabojātas divas riepas. Personai paskaidrots, kā šo informāciju nodot Valsts policijas darbiniekiem.

14.aprīlī ar eletroniskā pasta starpniecību saņemta informācija par konfliktu, kas noticis starp personām vienā no tirdzniecības vietām Aucē. Pašvaldības policija uzsākusi faktu pārbaudi.

14.aprīlī saņemta informācija par to, ka Stacijas ielā, Bēnē, sabojāts soliņš. Caurskatot videonovērošanas sistēmas ierakstus, noskaidroti soliņa sabojāšanas apstākļi.

15.aprīlī plkst.11.50 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā, Aucē, tiekot lietoti alkoholiskie dzērieni un tā tiekot traucēti kaimiņi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet alkoholisko dzērienu lietošana netika konstatēta. Ar sastaptajām personām veiktas pārrunas.

15.aprīlī izteikts aizrādījums fiziskai personai par tai piederošā īpašuma Raiņa ielā, Aucē, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

15.aprīlī izteiks aizrādījums fiziskai personai par to, ka tai piederošā īpašumā Bēnes pagastā uzkrājas atkritumi. Noteikts laiks pārkāpuma novēršanai. Pārkāpums novērsts 16.aprīlī.

16.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Vītiņu pagastā netiek uzturēts tādā kārtībā, kā noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos.

17.aprīlī plkst.20.10 saņemta informācija par to, ka sociālajos tīklos ievietots attēls, kurā redzams, kā Auces vidusskolas stadionā tiek bojāts sols. Uz stadionu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu tur nesatika, konstatēja bojājumus. Par notikušo nākošajā darba dienā pašvaldības darbinieki informēja Valsts policiju.

21.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka, neraugoties uz atgādinājumiem, nav novērsta vides piegružošana personai piederošajā īpašumā Bēnes pagastā.

21.aprīlī plkst. 16.10 saņemta informācija par to, ka pie daudzdzīvokļu nama Skolas ielā, Aucē, atrodas vairāki bērni. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka bērni ievēro savstarpējās distancēšanās noteikumus.

22.aprīlī plkst.12.55 saņemta informācija par to, ka veloparkā pie Auces vidusskolas, izraktā dīķa tuvumā atrodas divi bērni bez pieaugušajiem. Uz notikuma vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Aculiecinieki informēja, ka bērnus, neilgi pirms policijas darbinieku ierašanās, ar automašīnu aizvedis vīrieties.

23.aprīlī pašvaldības policija ar interneta starpniecību saņēma informāciju par to, ka kādā īpašumā Vecauces pagastā atvesti atkritumi. Tās pašas dienas laikā tika noskaidrots, ka atkritumus no citiem saviem īpašumiem, pirms to likvidēšanas, uz laiku novietojis teritorijas īpašnieks.

23.aprīlī par noteikto distancēšanās noteikumu neievērošanu publiskā ārtelpā izteikti aizrādījumi 14 personām Aucē, 7 personām Bēnē, 3 personām Lielaucē.

24.aprīlī plkst.11.10 saņemat informācija par to, ka Lielaucē vairākas personas neievēro noteiktos distancēšanās noteikumus. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas personas kopīgi veic darba uzdevumu, kas nav distancēšanās noteikumu pārkāpums.

27.aprīlī par noteikto distancēšanās noteikumu neievērošanu publiskā ārtelpā izteikti aizrādījumi 2 personām Aucē, Aspazijas laukumā.

28.aprīlī plkst. 17.20 veloparka teritorijā pie Auces vidusskolas veiktas pārrunas ar nepilngadīgām personām par distancēšanās nepieciešamību un noteikumu ievērošanu.

29.aprīlī plkst.18.30 bērnu rotaļu laukumā Aucē, Bēnes ielā, izteikts aizrādījums nepilngadīgai personai par bravurīgu uzvedību attiecībā pret citām nepilngadīgām personām.