Notikumi Auces novadā 2020.gada martā

2.martā izteikts brīdinājums 3 mājsaimniecībām Īles pagastā par normatīvajos aktos noteikto putnu gripas profilaksei nepieciešamo biodrošības pasākumu neievērošanu.

4.martā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par piederošā īpašuma Vītiņos, Vītiņu pagastā, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

5.martā plkst.10.10 saņemta informācija par to, ka Bēnē, kādā dzīvoklī cenšas iekļūt nepiederošas personas. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

5.martā izteikts brīdinājums 2 mājsaimniecībām Vītiņu pagastā par normatīvajos aktos noteikto putnu gripas profilaksei nepieciešamo biodrošības pasākumu neievērošanu.

9.martā veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Bēnē, Jelgavas ielā.

9.martā saņemts iesniegums par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās un citai personai piederošā īpašumā Miera ielā, Aucē. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

10.martā plkst. 9.45 izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

11.martā saņemta informācija par to, ka 1.maija ielā, Aucē, tiek izmesti atkritumi tam neparedzētā vietā citai personai piederošā īpašumā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

13.martā plkst.09.20 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Vecauces pagastā atrodas nepiederošas personas un tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. Uz norādīto dzīvokli izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka neviena persona alkoholiskos dzērienus nelieto un visas personas tur atrodas ar dzīvojošo personu piekrišanu.

20.martā plkst.18.30 izteikts aizrādījums personām, kuras bija sapulcējušās pie ieejas veikalā Aspazijas laukumā, Aucē.

23.martā plkst. 7.45 izteikts aizrādījums personai, kura neievēroja smēķēšanas ierobežojumus sabiedriskā transporta pieturvietā Raiņa ielā, Aucē.

23.martā plkst.12.40 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā, Aucē, notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka viena no konfliktā iesaistītajā personām ir lietojusi alkoholiskos dzērienus un, iespējams, vēl kādas vielas un uzvedas agresīvi. Tika izsaukta Neatliekāmas medicīniskās palīdzības brigāde, kura personu nogādāja ārstniecības iestādē.

24.martā plkst.16.30 saņemta informācija par to, ka nepiederošas, iespējams nepilngadīgas, personas iekļuvušas saimnieciskā darbībā neizmantotā ēkā Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki , bet nevienu personu vairs nesastapa.

24.martā plkst. 19.45 saņbemta informācija par to, ka Akadēmijas ielā, Vecaucē, kādā dzīvoklī atrodas nepiederošas perosnas alkohola reibuma stāvoklī. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar dzīvoklī sastaptām personām.

25.martā plkst.15.20 Vītiņu pagastā, Ķevelē, izteikts aizrādījums personai, kura dedzināja atkritumus.

26.martā plkst.20.40 izteikts aizrādījums transprtlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums nekavējoties tika novērsts.

27.martā plkst. 16.00 saņemta informācija par to, ka uz ceļa Lielauces pagastā atrodas 3 suņi bez saimnieka. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki , bet nevienu suni norādītajā vietā un tās tuvumā neredzēja.