Notikumi Auces novadā 2020.gada novembrī

3.novembrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā un Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

3.novembrī, pēc iesniegumā saņemtās informācijas, tik veikta apsekošana par to, kā tiek ievērotas mājdzīvnieku labturības prasības kādā mājsaimniecībā Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi netika konstatēti.

3.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

3.novembrī plkat. 19.00 izteikts aizrādījums velosipēda vadītājam, kurš pa Raiņa ielu, Aucē, diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdu, kurš nebija aprīkots ar gaismas lukturiem un persona nelietoja gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

4.novembrī plkst. 10.00 pašvaldības policijas darbinieki aizturēja personu, kura vadīja automašīnu Aspazijas laukumā un Baznīcas ielā, Aucē, bez transportlīdzekļa vadītāja tiesībām, kas atņemtas jau iepriekš par citiem normatīvo aktu pārkāpumiem. Persona nodota Valsts policijas darbiniekiem administratīvā pārkāpuma procesa noformēšanai.

4.novembrī plkst. 12.40 autovadītājam par stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē, piemērots administratīvais sods EUR 40 apmērā.

4.novembrī plkst.18.10 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

5.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

5.novembrī plkst.8.40 vienai personai izteikts aizrādījums Ausmas ielā, Aucē, par bērnu pārvadāšanas noteikumu neievērošanu.

5.novembrī plkst.12.10 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

5.novembrī plkst. 15.40 izteikts aizrādījums divām nepilngadīgām personām par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu braucot par Sniķeres ielu, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

6.novembrī izteikti aizrādījumi sešiem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

6.novembrī plkst.18.45 saņemta informācija par to, ka Dzirnavu ielā, Aucē, notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

9.novembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

10.novembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā un Miera ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

10.novembrī izteikts aizrādījums diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielas un T.Celma ielas krustojumā Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

10.novembrī, pamatojoties uz videonovērošanas sistēmā pieejamo informāciju, tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un uzlikts administratīvais sods personai, kura Stacijas ielā, Bēnē, smēķēja bērnu klātbūtnē. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3.panta pirmo daļu, “… bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu … “.

11.novembrī pārbaudot COVID-19 vīrusa ierobežošanas pasākumu ievērošanu, tika konstatēts, ka piecās tirdzniecības vietās Aucē nav redzamā vietā izvietota normatīvajos aktos noteiktā informācija par drošības pasākumiem, kādi jāievēro tirdzniecības vietu telpās. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

11.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Miera ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

11.novembrī plkst.17.10 autovadītājam par apstāšanās noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā , Aucē, piemērots administratīvais sods EUR 30 apmērā.

11.novembrī plkst. 18.20 veiktas pārrunas ar nepilngadīgām personām Dārza ielā, Vītiņos, par to, ka tās atradās uz neapgaismotas ielas bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar pamanāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

11.novembrī plkst.19.10 izteikts aizrādījums izrādījums diviem velosipēda vadītājiem, kuri pa J.Mātera ielu, Aucē, diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdus, kuri nebija aprīkoti ar gaismas lukturiem un personas nelietoja gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

12.novembrī pārbaudot COVID-19 vīrusa ierobežošanas pasākumu ievērošanu, tika konstatēts, ka vienā tirdzniecības vietā Aucē nav redzamā vietā izvietota normatīvajos aktos noteiktā informācija par drošības pasākumiem, kādi jāievēro tirdzniecības vietu telpās. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

12.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

13.novembrī pārbaudot COVID-19 vīrusa ierobežošanas pasākumu ievērošanu, tika konstatēts, ka vienā tirdzniecības vietā Aucē nav redzamā vietā izvietota normatīvajos aktos noteiktā informācija par drošības pasākumiem, kādi jāievēro tirdzniecības vietu telpās. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

13.novembrī plkst.20.15 saņemat informācija par to, ka Bēnē, Jelgavas ielā, atrodas vīrietis, kurš nespēj ar saviem spēkiem pārvietoties. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un sastapa vairākas personas, kuras, lai gan atradās alkohola ietekmē, bija spējīgas patstāvīgi pārvietoties un devās uz savām dzīves vietām.

16.novembrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Miera ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

16.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Īles pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

17.novembrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Miera ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

17.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

18.novembrī plkst. 10.30 uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās piecas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

18.novembrī plkst.12.40 autovadītājam par stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā , Bēnē piemērots administratīvais sods EUR 40 apmērā.

18.novembrī plkst.17.15 izteikts aizrādījums izrādījums velosipēda vadītājiem, kurš pa Kaļķa ielu, Aucē, diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdus, kurš nebija aprīkots ar gaismas lukturiem un persona nelietoja gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

19.novembrī plkst.15.45 tika konstatēts, ka Sniķeres ielā, Bēnē, autovadītājs šķērso dzelzceļa pārbrauktuvi tad, kad deg aizliedzošie sarkanas krāsas gaismas signāli. Autovadītājs atzina, kā tā rīkojies ne jau pirmo reizi. Pārkāpuma lietas materiāli tika nodoti Valsts policijas darbiniekiem tālākai lietvedībai.

19.novembrī Jelgavas ielā, Bēnē, plkst.15.00 tika konstatēts, ka kāda persona vada automašīnu, kurai noteiktajā laikā nav veikta ikgadējā tehniskā apskate. Pārkāpuma lietas materiāli tika nodoti Valsts policijas darbiniekiem tālākai lietvedībai.

19.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

19.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

19.novembrī plkst.20.35 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Jelgavas ielā, Aucē, pieaugušās personas atrodoties alkohola reibumā un bez uzraudzības atstāti mazi bērni. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvoklī atrodas gan iereibušas personas, gan arī pieaugušas personas, kuras nav alkohola reibumā un pieskata bērnus.

20.novembrī plkst.14.51 saņemta informācija pa to, ka Vītiņu ielā, Aucē, noticis ceļu satiksmes negadījums. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Viena no negadījumā iesaistītajām personām izrādīja agresiju un uzbruka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbiniekam. Bija nepieciešama pašvaldības policijas darbinieka līdzdalība, lai personu nogādātu ārstniecības iestādē.

20.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās četras personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

23.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās divas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

24.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradusies viena persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

24.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

25.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās divas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

25.novembrī plkst.13.10 autovadītājam par apstāšanās noteikumu neievērošanu Miera ielā , Aucē, piemērots administratīvais sods EUR 30 apmērā.

27.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

27.novembrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

28.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās piecas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

30.novembrī uz autoceļa Tukums – Auce – Lietuvas robeža, Vītiņu pagasta teritorijā, tika konstatēts, ka Latvijas republikā no Lietuvas ieradušās divas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējušās Personu uzraudzības informācijas sistēmā COVIDPASS.LV. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpumu lietvedība un piemērots naudas sods.

30.novembrī diviem autovadītājiem par stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aucē piemērots administratīvais sods EUR 40 apmērā.

30.novembrī plkst.20.20 saņemta informācija par konfliktu starp personām Sniķeres ielā, Bēnē. Kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, agresīvā persona bija aizgājusi.