Notikumi Auces novadā 2020.gada oktobrī

1.oktobrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Miera ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

2.oktobrī plkst. 9.20 pašvaldības policijas darbinieki Baznīcas ielā, Aucē, ievēroja suni bez saimnieka. Nekavējoties tika noskaidrots suņa īpašnieks, kurš suni nogādāja īpašuma teritorijā.

2.oktobrī izteikts aizrādījums personai, kura sava īpašuma teritorijā Īles ielā, Bēnē, dedzināja atkritumus.

2.oktobrī plkst. 11.50 autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē, piemērots administratīvais sods EUR 30 apmērā.

2.oktobrī plkst. 19.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

3.oktobrī plkst.8.58 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka Baznīcas ielā, Aucē, motocikla vadītājs neievēro Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Neraugoties uz varākkārtējiem policijas darbinieku norādījumiem apstāties, motocikla vadītājs turpināja ceļu. Par šo pārkāpumu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vainīgai personai piemērots naudas sods.

3.oktobrī plkst. 17.30 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem kādā dzīvoklī Stacijas ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet situācija atrisinājās bez policijas darbinieku iejaukšanās.

5.oktobrī plkst 11.50 autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Miera ielas krustojumā, Aucē, piemērots administratīvais sods EUR 30 apmērā.

5.oktobrī plkst. 12.10 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

5.oktobrī plkst 12.25 autovadītājam par vairākiem vienlaikus izdarītiem apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pērkāpumiem Miera ielā, Aucē, piemēroti administratīvie sodi EUR 45 apmērā.

5.oktobrī plkst. 18.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas un T.Celma ielu krustojumā, Bēnē.

5.oktobrī plkst.18.50 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Dzirnavu ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītajām personām.

5.oktobrī brīdināta persona par savlaicīgi (30 dienu laikā kopš soda stāšanās spēkā) nesamaksāta soda nodošanu piespiedu piedziņai.

8.oktobrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Vītiņu ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

9.oktobrī plkst.13.00 saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas telpās cenšas iekļūt nepiederoša persona. Uz vidusskolu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka persona mācījusies Auces vidusskolā un vēlas fotografēt skolu. Personai izskaidrota kārtība, kāda noteikta iekļūšanai skolas ēkā.

9.oktobrī plkst. 16.30 saņemta informācija par to, ka kādai ēkai Vītiņu pagastā, kur glabājas minerālmēsli, nav noslēgtas durvis un tajā atrodas nepilngadīgas personas. Pašvaldība spolicijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, pārliecinājās par faktisko situāciju un informēja ēkas īpašnieku.

12.oktobrī pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma lietvedības sākšanu un soda piemērošanu fiziskai personai par piederošajam īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu Amatnieku ielā, Bēnē, jo pārkāpums netika novērsts noteiktajā termiņā.

12.oktobrī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu fiziskai personai par piederošajam īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu Tirgus ielā, Bēnē, jo pārkāpums netika novērsts noteiktajā termiņā.

13.oktobrī plkst.11.35 saņemta informācija par to, ka privātīpašumā Amatnieku ielā, Aucē, ieklīdis svešs suns. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, noskaidroja suņa īpašnieku , izskaidroja mājdzīvnieku labturības prasības un izteica aizrādījumu.

13.oktobrī plkst.16.30 saņemta informācija par to, ka gar daudzdzīvokļu māju Vītiņu ielā, Aucē, staigā sveša persona. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, sastapa minēto personu un noskaidroja, ka tā iepriekšējā dienā lietojusi alkoholiskos dzērienus un pazaudējusi savu velosipēdu. Tagad to meklējot.

13.oktobrī izteikts aizrādījums fiziskai personai par piederošajam īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu Rūpniecības ielā, Bēnē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

14.oktobrī plkst. 8.50 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā mežā izmesti atkritumi. Uzsākta faktu noskaidrošana.

15.oktobrī pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma lietvedības sākšanu un soda piemērošanu divām fiziskām personām par smēķēšanu bērnu atpūtas un rotaļu laukumā bērnu klātbūtnē Bēnes ielā, Aucē.

19.oktobrī plkst.11.25 saņemta informācija no Bēnes iedzīvotājas, ka kādā daudzdzīvokļu mājās kaimiņi nav iztīrījuši apkures skursteni un varot izcelties ugunsgrēks. Par iedzīvotājas bažām tika informēts mājas īpašnieks.

19.oktobrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka fiziska persona izmetusi sadzīves atkritumus mežā Lielauces pagasta teritorijā.

21.oktobrī plkst.15.35 saņemta informācija par to, ka Latvijas Pasta Auces nodaļā divas personas skaļi uzvedoties. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un ar abām personām veica pārrunas.

21.oktobrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

21.oktobrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Kalna ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

22.oktobrī plkst.08.30 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā, Aucē, atrodas vīrietis, kurš uzvedās dīvai un nearvienu nerunā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un pēc ārējām pazīmēm konstatēja, ka vīrietis ir tā pati persona, kuru divas dienas meklē Lietuvas valsts policija. Persona tikai aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

22.oktobrī izteikti aizrādījumi diviem autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā un Kapsētas ielā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

22.oktobrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.

22.oktobrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

22.oktobrī plkst 19.55 saņemta informācija par notiekošu kautiņu Akadēmijas ielā, Vecaucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu tur nesastapa. Iztaujājot apkārtējos iedzīvotājus par iespējamo konfliktu, informācija neapstiprinājās.

23.oktobrī plkst.16.45 saņemta informācija par to, ka kāda persona esot nodomājusi izjaukt publisku pasākumu Auces Kultūras centrā. Pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar minēto personu, bet nekā bīstama personas uzvedībā nekonstatēja. Pasākums noritēja bez starpgadījumiem.

26.oktobrī plkst.13.20 saņemta informācija par to, ka Aspazijas laukumā, Aucē, vairākas personas lietojot alkoholiskos dzērienus. Uz norādīto devās pašvaldības policijas darbinieki, bet pārkāpumu nekonstatēja. Ar norādītajā vietā sastaptajām personām tika veiktas pārrunas.

27.oktobrī sešiem autovadītājiem izteikts aizrādījums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu neievērošanu uz ielām Aucē.

30.oktobrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par to, ka Lielauces pagastā dzīvojoša persona nav noslēgusi normatīvajos aktos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no piederošā īpašuma.