Notikumi Auces novadā 2021.gada aprīlī

1.aprīlī Aucē tika apturēts motocikls, kura vadītājam nebija attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības, kā arī par motociklu nebija veikta OCTA apdrošināšana. Informācija par pārkāpumu tika nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri veica nepieciešamās procesuālās darbības.

2.aprīlī plkst. 19.40 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Aucē, iespējams, notiek neatļauta privāta pulcēšanās. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet saņemtā informācija neapstiprinājās.

8.aprīlī izteikts aizrādījums fiziskai personai par atkritumu novietošanu tam neparedzētā vietā Sniķeres ielā, Sniķerē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

8.aprīlī pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka ceļa satiksmē Aucē piedalās transportlīdzeklis, kuram noteiktajā termiņā nav veikta ikgadējā tehniskā apskate. Par šo pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri veica nepieciešamās procesuālās darbības.

12.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Aspazijas laukumā, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā, kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

12.aprīlī plkrt.19.55 saņemta informācija par to, ka Aucē, netālu no veikala “TOP”, personas sitot stikla pudeles. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

13.aprīlī pārskatot videonovērošanas sistēmas ierakstus tika konstatēts, ka Raiņa ielā, Aucē, personas nav ievērojušas noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Par pārkāpumu tika uzsākta administratīvā procesa lietvedība un piemērots administratīvais sods.

15.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Aspazijas laukumā, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā, kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

15.aprīlī plkst.14.35 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Jelgavas ielā, Bēnē, notiekot neatļauta pulcēšanās. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

16.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Vītiņu ielā, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā, kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

20.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Aspazijas laukumā, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā, kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

20.aprīlī divām personām piemērots administratīvais sods par smēķēšanu Auces vidusskolas teritorijā.

23.aprīlī izteikts aizrādījums personai, kura novietoja atkritumus tam neparedzētā vietā Sniķeres ielā, Bēnē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

23.aprīlī plkst.13.30 saņemta informācija par to, kā kādā mājsaimniecībā Vecauces pagastā notiek alkoholisko dzērienu lietošana un netiek ievēroti pulcēšanās ierobežojumi. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet tajā brīdī nekādus pārkāpumus nekonstatēja.

23.aprīlī plkst.15.30 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Kapsētas ielā, Aucē, nepieciešama policijas palīdzība. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Izrādījās, ka medicīniskās palīdzības sniegšanas vietā atradusies tur nedzīvojoša persona alkohola reibumā. Šī persona tika nogādāta savā dzīvesvietā.

26.aprīlī pašvaldības policijā saņemts iesniegums par kādas personas huligānisko rīcību Parka ielā, Aucē. Uzsākta faktu noskaidrošana.

27.aprīlī pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka ceļa satiksmē Aucē piedalās transportlīdzeklis, kuram noteiktajā termiņā nav veikta ikgadējā tehniskā apskate. Par šo pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri veica nepieciešamās procesuālās darbības.

27.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Raiņa ielā 4, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā (elektroautomobīļu uzlādei paredzētajā vietā), kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

28.aprīlī izteikts aizrādījums personai, kura novietoja atkritumus tam neparedzētā vietā Sniķeres ielā, Bēnē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

27.aprīlī pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam par to, ka tas Kalna ielā, Aucē, novietojis automašīnu stāvēšanai vietā, kur to darīt aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

27.aprīlī uzsākts administratīvā pārkāpuma process par to, ka pilngadīgā persona pēc nepilngadīgas personas lūguma iegādājās enerģijas dzērienu un to nodeva nepilngadīgajai personai. Abām personām piemērots administratīvais sods.

29.aprīlī izteikts aizrādījums personai, kura novietoja atkritumus tam neparedzētā vietā Sniķeres ielā, Bēnē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

29.aprīlī pašvaldības policijā tika saņemta informācija, ka kāda cienījama vecuma persona iepriekšējā dienā vēlu vakarā viena pati ilgstoši atradusies uz soliņa Raiņa ielā, Aucē. Pašvaldības policijas darbinieki apmeklēja šo personu un noskaidroja, ka veselības problēmu dēļ ir grūtības tālu pārvietoties un tādēļ vajadzējis ilgi atpūsties. Persona ir apmeklējusi ārstu un lieto norādītās zāles.