Notikumi Auces novadā 2021.gada februārī

1.februārī plkst.14.55 saņemat informācija par to, ka Bēnē, Pasta ielā, uz gājēju ietves guļ cilvēks. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, paersona ir tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta savā dzīvesvietā un par šo pārkāpumu tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta un piemērots naudas sods.

1.februārī plkst.18.15 saņemta informācija par to, ka kāda persona Lielaucē izteikusi draudus citai personai. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tur dzīvojošās personas atrodas tādā alkohola reibumā, ka neko konkrēti nevarēja paskaidrot un savstarpējo pretenziju nebija. Ar personām veiktas pārrunas.

2.februārī plkst.15.00 saņemta informācija par to, ka pazudusi sieviete. Pazudusī sieviete tika atrasta Bēnē un nogādāta savā dzīvesvietā Kalna ielā, Aucē.

3.februārī izteikts aizrādījums personai, kura novietojusi automašīnu stāvēšanai Aspazijas laukumā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

3.februārī Jaunā ielā, Aucē, pamanīta persona manāmā alkohola reibumā. Ar personu tika veiktas pārrunas un nogādāta savā dzīvesvietā.

3.februārī normatīvajos aktos noteiktajā laikā nenomaksāto sodu piespiedu piedziņai zvērinātajiem tiesu izpildītājiem nodotas 5 administratīvā pārkāpumu lietas.

4.februārī plkst.10.40 saņemta informācija no kādas personas par to, ka kaimiņš, cenšoties izbraukt no piesnigušās stāvvietas pagalmā, ļaujot izbuksēt auto riteņiem, kas uz dzīvokļa logiem met visādus netīrumus. Pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar situācijā iesaistītajām personām.

4.februārī uz auto ceļa P-96 posmā Bēne – Auce pašvaldība spolicijas darbinieki konstatēja, ka kādas automašīnas vadītājs pārkāpis Ceļu satiksmes likuma prasības. No personas tika pieņemts paskaidrojums un par konstatēto pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

4.februārī tika saņemta informācija ka Aucē, Skolas ielā, ilgstoši stāv pamesta automašīna. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja automašīnas īpašnieku, kas informēja, ka automašīna nav nozagta un pamesta, bet tiek izmantota ar viņa ziņu.

4.februārī vienai personai izteikts aizrādījums par mutes un deguna aizsega nelietošanu tirdzniecības vietā Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika novērsts.

5.februārī izteikts aizrādījums vienai personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties pārtraukts.

5.februārī plkst.23.15 tika veiktas pārrunas ar personu, kura pārvietošanās ierobežojumu laikā atradās pie daudzdzīvokļu nama ieejas Parka ielā, Aucē, lai uzsmēķētu. Pēc pārrunām persona atgriezās dzīvoklī.

6.februārī plkst.12.50 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Īles pagastā notiek konflikts. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

6.februārī izteikts aizrādījums personai, kura novietojusi automašīnu stāvēšanai Baznīcas ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

9.februārī izteikts aizrādījums personai, kura novietojusi automašīnu stāvēšanai Miera ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

9.februārī izteikts aizrādījumus personai par COVID-19 ierobežošanas noteikumu neievērošanu āra tirdzniecības vietā Baznīcas ielā, Aucē.

9.februārī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un uzlikts naudas sods personai par smēķēšanu sabiedriskā transporta pieturas nojumē Stacijas ielā, Aucē.

9.februārī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un uzlikts naudas sods personai par smēķēšanu maza bērna klātbūtnē pie tirdzniecības vietas Raiņa ielā, Aucē.

9.februārī plkst.14.35 saņemta informācija par konfliktu starp vairākām personām pie tirdzniecības vietas Aspazijas laukumā, Aucē. Brīdī, kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, viena no konfliktā iesaistītajām personām bija aizgājusi. Konflikta cēlonis jau ilgstošas nesaskaņas šo personu starpā.

9.februārī plkst.20.35 saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī Akadēmijas ielā, Vecaucē, neraugoties dzīvokļa īpašnieka iebildumiem, cenšas iekļūt kāda persona. Pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar šo persona un tā devās uz savu dzīvesvietu.

10.februārī izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par noteiktajā termiņā nonomaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no 9 personām.

11.februārī pašvaldības policijas darbinieki pamanīja mopēda vadītāju, kurš neievēroja Ceļu satiksmes noteikumu prasības vadot transportlīdzekli pa Raiņa ielu, Aucē. Pēc mopēda apturēšanas noskaidrojās, ka tā vadītājam nav vadītāja apliecības, kā arī nav veikta Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Informācija par pārkāpumu tika nodota valsts policijas darbiniekiem, kuri veica turpmākās procesuālās darbības.

11.februārī plkst.13.55 pieņemts lēmums par soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam, kurš vadīto transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai Baznīcas ielā, Aucē, ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” darbības zonā.

11.februārī 8 personām nosūtīti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nenomaksāto soda naudu piespiedu piedziņu.

12.februārī plkst. 22.20 pašvaldības policijas darbinieki veicot profilaktiskus pasākumus Baznīcas ielā, Aucē, konstatēja, ka ceļu satiksmē piedalās transportlīdzeklis, par kuru nav veikta Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Informācija par pārkāpumu tika nodota valsts policijas darbiniekiem, kuri veica turpmākās procesuālās darbības.

15.februārī iztikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties pārtraukts.

15.februārī plkst.17.55 saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, klejo suns. Ierodoties norādītajā vietā, ne arī tuvākajā apkārtnē suns nebija redzams.

16.februārī plkst.11.00 saņemta informācija, ka nepieciešama policijas klātbūtne, lai operatīvā dienesta darbinieki iekļūtu kādā dzīvoklī Lielaucē. Brīdī, kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki jau bija iekļuvuši dzīvoklī un konstatējuši, ka viena persona ir mirusi. Pašvaldības policijas darbinieki apsargāja dzīvokli līdz tur ieradās Valsts policijas darbinieki.

16.februārī veiktas pārrunas ar 5 nepilngadīgām personām par pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumu neievērošanu sabiedriskā transporta pieturvietas nojumē Raiņa ielā, Aucē.

16.februārī plkst.17.15 saņemta informācija, ka sabiedriskā transporta pieturvietas nojumē Raiņa ielā, Aucē, personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki pārkāpumus nekonstatēja.

18.februārī plkst.11.40 saņemta informācija par to, ka uz vietējas nozīmes ceļa Vītiņu pagastā guļot cilvēks. Iespējams, alkohola reibumā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka divas personas palīdz pārvietoties trešajai personai, kura esot pakritusi uz slidenā ceļa. Personas devās uz dzīvesvietu.

18.februārī izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par noteiktajā termiņā nenomaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no 8 personām.

19.februārī plkst. 19.50 saņemta informācija par to, ka kādas juridiskas personas teritorijā iekļuvusi nepiederoša persona. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka apsardzes uzņēmuma darbinieki aizturējuši personu, kura jau iepriekš bija iekļuvusi šajā teritorijā par ko tika uzlikts administratīvais sods. Tā kā šajā reizē radīti arī materiālie zaudējumi, tad informācija par nodarījumu nodota Valsts policijas darbiniekiem.

23.februārī izteikts aizrādījums transportlīdzekļa vadītājam, kurš, braucot pa Miera ielu Aucē, neizpildīja ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības.

23.februārī plkst.11.16 pieņemts lēmums par soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam, kurš vadīto transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai Baznīcas ielā, Aucē, ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” darbības zonā.

24.februārī saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Sniķeres ielā, Bēnē, iespējams, noticis sprādziens un izsists logs. Gāzes noplūde neesot jūtama. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, spēcīgais vējš vienlaikus strauji aizcirtis kāda dzīvokļa durvis un logu, kā rezultātā izsista loga rūts, bet nekāds sprādziens nav bijis.

25.februārī plkst. 13.05 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka Sniķeres ielā, Bēnē, kādā automašīnā atrodas personas no četrām dažādām mājsaimniecībām. Ar savu rīcību personas nav ievērojušas valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemēroti naudas sodi.

26.februārī tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots naudas sods par to, ka kāda persona neievēroja noteiktos smēķēšanas ierobežojumus – smēķēja skvērā, Aspazijas laukumā, Aucē.

26.februārī plkst. 22.59 saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu namā Aucē, notiek trokšņošana. Kad norādītajā adresē ieradās pašvaldības policijas darbinieki, tika noskaidrots, ka dzīvoklī dzīvojošā persona iegājusi vienā no telpām un tai sabojājusies durvju slēdzene un vairs nav ticis laukā. Ar trokšņošanu cerējis pievērst kaimiņu uzmanību un saņemt palīdzību. Pašvaldības policijas darbinieki atvēra sabojātās durvis un atbrīvoja personu.