Notikumi Auces novadā 2021.gada janvārī

1.janvārī plkst.00.35, kontrolējot ārkārtas stāvoklī noteikto personu pārvietošanās ierobežojumu ievērošanu, uz auto ceļa P-96 starp Auci un Bēni tika apturēta automašīna. Tās vadītāja uzvedība radīja aizdomas, ka persona atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Veicot alkohola ietekmes kontroli ar alkometru, aizdomas apstiprinājās. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu. Šo darbību laikā policijas darbinieki pamanīja, ka automašīnā atrodas mazgadīgs bērns. Uz notikuma vietu tika uzaicināta radiniece, kura uzņēmās mazā bērna aprūpi.

1.janvārī plkst. 03.20 Baznīcas ielā, Aucē, tika aizturēta persona, kura neievēroja ārkārtas stāvoklī noteikto personu pārvietošanās ierobežojumus. Pēc datu noskaidrošanas izrādījās, ka persona ir nepilngadīga, kā arī tika konstatēts, ka tā atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Tiek izvērtēta informācija, lai pieņemtu lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

3.janvārī plkst. 01.25 J.Mātera ielā, Aucē, tika aizturētas divas personas, kuras neievēroja ārkārtas stāvoklī noteikto personu pārvietošanās ierobežojumus. Par pārkāpumu tika uzsākta administratīvā pārkāpuma process un uzlikts naudas sods.

4.janvārī tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par to, ka 1.janvārī plkst.00.35 uz auto ceļa P-96 aizturētā persona, kura vadīja automašīnu, kuras aprūpē tajā brīdī atradās mazgadīgs bērns, bet persona pati bija alkoholisko dzērienu ietekmē. Par pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja nepieciešamās procesuālās darbības.

4.janvārī izteikts aizrādījums vienam autovadītājam par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

4.janvārī plkst.18.30 Stacijas ielā, Aucē, izteikts aizrādījums personai par to, ka tā diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdu, kuram nedega neviens apgaismojuma lukturis, kā arī persona pati nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar skaidri saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

4.janvārī plkst.19.55 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Sniķeres ielā, Bēnē, ciemojas tur nepiederoša persona. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet norādītajā vietā nevienu nepiederošu personu nesastapa. Toties iespējamo ciemiņu sastapa uz ielas. Ar personu tika veiktas pārrunas un izskaidroti noteiktie ierobežojumi un atbildība par to neievērošanu.

5.janvārī tika uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi pret nepilngadīgo personu, kuru policijas darbinieki aizturēja 1.janvārī, plkst.03.20, Baznīcas ielā, Aucē. Viens administratīvā pārkāpuma process par noteikto pārvietošanās ierobežojumu neievērošanu, otrs – par to, ka nepilngadīgā persona atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

5.janvārī plkst.14.10 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Kapsētas ielā, Aucē, iespējams, atrodoties tur nepiederošas personas. Veicot pārbaudi, informācija neapstiprinājās.

5.janvārī plkst.19.10 J.Mātera ielā, Aucē, izteikts aizrādījums personai par to, ka tā diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdu, kuram nedega neviens apgaismojuma lukturis, kā arī persona pati nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar skaidri saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

5.janvārī plkst.19.25 izteikts aizrādījums vienam autovadītājam par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

6.janvārī saņemts iesniegums par to, ka Īles pagastā, kapos, patvaļīgi nozāģēts koks. Uzsākts administratīvā pārkāpuma lietvedības process.

6.janvārī izteikts aizrādījums vienam autovadītājam par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

6.janvārī pašvaldības policijas darbinieki ievēroja, ka kāda transportlīdzekļa vadītājs Aucē izdarīja Ceļu satiksmes noteikumu pākāpumu. Apturot transporta līdzekli tika noskaidrots, ka vadītājam nav derīga medicīniskā izziņa. Par pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja nepieciešamās procesuālās darbības.

6.janvārī plkst.15.10 tika konstatēts, ka Bēnē, Stacijas ielā kāda automašīna novietota stāvēšanai neatļautā vietā – krustojumā ar T.Celma ielu. Par minēto pārkāpumu pieņemts lēmus par soda piemērošanu, transportlīdzekļa vadītājam klāt neesot.

6.janvārī plkst. 15.20 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja iepriekš pieminēto automašīnu nepārliecinoši braucam pa Bēnes ielām. Apturot transportlīdzekli tika noskaidrots, ka to vada persona bez derīgas transportlīdzekļa vadītāja apliecības. Par pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja nepieciešamās procesuālās darbības.

7.janvārī plkst.14.00 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Miera ielā, Aucē, iespējams, atrodoties tur nepiederošas personas. Veicot pārbaudi, informācija neapstiprinājās.

7.janvārī plkst.18.10 saņemta informācija par to, ka uz autoceļa Bēne – Ukri dažāda tehnika aizšķērsojusi ceļu tā, ka transportlīdzekļi nevar pabraukt garām. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka notikusi koksnes šķeldošana un iekraušana transportlīdzeklī. Ar iesaistītajām personām veiktas pārrunas par to, kā organizēt darbu, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem.

8.janvārī plkst. 16.05 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Vītiņu ielā, Aucē, notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Norādītajā dzīvesvieta ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka ģimenes locekļi kopīgi lietojuši alkoholiskos dzērienus, sastrīdējušies un viena no personām ieslēgusies istabā. Strīda laikā nav nodarīti miesas bojājumi un nav radīti materiāli zaudējumi. Ar iesaistītajām personām veiktas pārrunas.

8.janvārī uz auto ceļa P-96 posmā Auce – Bēne pēc plkst.22.55, laikā, kad bija spēkā pārvietošanās ierobežojums, tika apturēta automašīna, kura brauca virzienā no Bēnes uz Auci. Personām bija pareizi aizpildīti pārvietošanās apliecinājumi, bet izrādījās, ka transportlīdzekli vada persona bez vadītāja apliecības. Par pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja nepieciešamās procesuālās darbības.

8.janvārī plkst. 23.35 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas personas Bēnes ielā, Aucē, neievēro noteiktos pārvietošanās ierobežojumus un atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sods.

9.janvārī plkst. 02.25 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas personas Rūpniecības ielā, Bēnē, neievēro noteiktos pārvietošanās ierobežojumus un atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Personas mēģināja bēgt, bet tika aizturētas. Abas personas atradās alkoholisko dzērienu ietekmē. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sods.

9.janvārī izteikti aizrādījumi diviem autovadītājiem par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

9.janvārī plkst.15.35 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Miera ielā, Aucē, personas lietojot alkoholiskos dzērienus, skaļi uzvedoties un traucē kaimiņus. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet informācija neapstiprinājās.

9.janvārī plkst.18.50 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē, notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Norādītajā dzīvoklī ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar iesaistītajām personām. Situācija tika atrisināta sarunu ceļā.

9.janvārī izteikti aizrādījumi diviem autovadītājiem par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Pils ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

11.janvārī plkst.9.45 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja, ka kāds autovadītājs braucot pa Raiņa ielu Aucē, neievēroja Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Pēc tam, kad automašīna tika apturēta noskaidrojās, ka autovadītājam nav vadītāja apliecības, bet automašīnas īpašnieks izsludināts meklēšanā. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja procesuālās darbības.

11.janvārī plkst.11.55 izteikts aizrādījums autovadītājam Miera ielā, Aucē, par ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības neievērošanu.

11.janvārī izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu sabiedriskā transporta pieturvietas nojumē Raiņa ielā, Aucē.

11.janvārī plkst.20.10 Bēnes ielā, Aucē, izteikts aizrādījums personai par to, ka tā diennakts tumšajā laikā vadīja velosipēdu, kuram nedega neviens apgaismojuma lukturis, kā arī persona pati nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar skaidri saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

13.janvārī plkst.14.45 Raiņa ielā, Aucē, lai autovadītājam izteiktu aizrādījumu par agresīvu braukšanu (sānslīdē) tika apturēta BMW markas automašīna. Izrādījās, ka automašīnā, kura pārvietojās bez noteika mērķa, atradās piecas personas no dažādām mājsaimniecībām. Par ārkārtējās situācijas laikā noteiktās privātas pulcēšanās noteikumu neievērošanu, pret personām tika uzsākta administratīvā lietvedība un piemērots naudas sods.

13.janvārī plkst.19.25 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka jau dienā apturētās BMW automašīnas vadītājs Miera ielā, Aucē, neievēroja ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības. Turpmāk tika konstatēts, ka automašīnā joprojām atrodas tās pašas četras personas no dažādām mājsaimniecībām, tā atkārtoti neievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās privātas pulcēšanās ierobežojumus. Pret personām tika uzsākta jauna administratīvā lietvedība un piemērots naudas sods. Papildus tam tika noskaidrots, ka transportlīdzeklim nav veikta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Informācija par ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasību neievērošanu un tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram nav OCTA, nodota Valsts policijas darbiniekiem atbilstošu procesuālo darbību veikšanai.

14.janvārī plkst.12.40 uz autoceļa P-96 Pūri – Auce – Grīvaiši Vītiņu pagasta teritorijā pašvaldība spolicijas darbinieki apturēja automašīnu, kuras vadītājam nebija transportlīdzekļa vadītāja apliecības, automašīna nebija reģistrēta, kā arī tam nebija OCTA. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja procesuālās darbības.

14.janvārī plkst. 14.35 tika konstatēts, ka Bēnē, Stacijas ielā kāda automašīna novietota stāvēšanai neatļautā vietā – krustojumā ar T.Celma ielu. Par minēto pārkāpumu pieņemts lēmus par soda piemērošanu, transportlīdzekļa vadītājam klāt neesot.

15.janvārī izteikts aizrādījums trim personām Aucē par īpašumam piegulošo trotuāru neattīrīšanu no sniega, kā tas noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos.

15.janvārī plkst.22.45 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka viena persona Vecauces pagastā neievēro noteiktos pārvietošanās ierobežojumus un atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sods.

16.janvārī plkst.00.05 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka viena persona Bēnē, Īles ielā, neievēro noteiktos pārvietošanās ierobežojumus un atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sods.

17.janvārī plkst.20.10 pie pašvaldības policijas darbiniekiem pienāca kāda persona un informēja par to, ka Raiņa ielā, Aucē, kāda nama kāpņu telpā atrodas agresīvs vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, neviena persona netika sastapta.

18.janvārī izteikts aizrādījums autovadītājam par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

18.janvārī plkst.18.30 izteikts aizrādījums autovadītājam Miera ielā, Aucē, par ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības neievērošanu.

19.janvārī plkst.8.30 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Bēnē, iespējams, notiek neatļauta cilvēku pulcēšanās un alkoholisko dzērienu lietošana. Uz norādīto mājsaimniecību devās pašvaldības policijas darbinieki, bet informācija tajā reizē neapstiprinājās.

21.janvārī pašvaldības policijā saņemts Sociālā dienesta darbinieces iesniegums par kādas personas agresīvu rīcību tad, kad darbiniece Bēnes pagastā pildījusi darba pienākumus. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

21.janvārī plkst.18.15, veicot pārbaudi kā tiek ievēroti COVID-19 ierobežojoši pasākumi, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka vienā no tirdzniecības vietām Aucē atrodas persona, kura nelietoja mutes un deguna aizsegu. Par konstatēto pārkāpumu tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots naudas sods.

22.janvārī plkst.19.20 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Akadēmijas ielā, Vecaucē, notiek privāts pasākums, jo skanot skaļa mūzika. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvoklī atrodas tikai tur dzīvojošās personas. Tika veiktas pārrunas par pārāk skaļo mūziku, kas tika pieklusināta.

25.janvārī izteikti aizrādījumi divām personām Aucē par laicīgu īpašumam piegulošo trotuāru neattīrīšanu no sniega.

25.janvārī plkst. 14.10 saņemta informācija, ka kādā mājā Kalna ielā, Aucē, atrodas agresīva persona. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu agresīvu personu nesastapa.

26.janvārī pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka, iespējams, kādu transportlīdzekli vada persona bez vadītāja apliecības. Pamanot konkrēto transportlīdzekli satiksmē uz ceļa, tas tika apturēts. Informācija izrādījās patiesa. Par konstatēto pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

26.janvārī piemērots administratīvais sods vienai personai par to, ka tā Aspazijas laukumā, Aucē,novietojusi transportlīdzekli stāvēšanai veidā, kā to neatļauj Ceļu sastiksmes noteikumi.

26.janvārī plkst.15.00 saņemta informācija par to, ka mežā Vītiņu pagastā klejo pamests suns. Uz norādīto vietu devās pašvaldības policijas darbinieki un suni atrada. Diemžēl suns nav apzīmēts ar mikroshēmu un tā saimnieku neizdevās noskaidrot. Tomēr sunim atrasta pagaidu mājvieta.

27.janvārī plkst.17.35 saņemta informācija par to, ka kāda nepiederoša persona cenšas iekļūt dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet persona bija jau devusies prom.

28.janvārī plkst.14.10 saņemta informācija, ka kāda persona Baznīcas ielā novietojusi savu transportlīdzekli vietā, kur traucē citu transportlīdzekļu pārvietošanos. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet pārkāpums jau bija novērsts. Ar vainīgo personu tika veiktas pārrunas.

28.janvārī plkst. 15.25 pašvaldības policijas Pils ielā, Aucē, ievēroja braucošu transportlīdzekli, kura vadītājs, ieraugot policijas automašīnu, izrādīja nedrošību uz ceļa. Tranportlīdzeklis tika apturēts un noskaidrojās, ka transportlīdzeklis atrodas ceļa satiksmē bez Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas. Par konstatēto pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

28.janvārī, plkst.17.00 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu sabiedriskā transporta pieturvietā Raiņa ielā, Aucē.

29.janvārī izteikts aizrādījums personai, kura nelietoja sejas aizsegu atklātā, ielas tirdzniecības vietā Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

29.janvārī izteikts aizrādījums personai, kura laikā, kad noteikts pārvietošanās ierobežojums, atradās ārpus mājvietas pie ēkas ieejas Skolas ielā, Aucē.

29.janvārī plkst.14.45 izteikts aizrādījums autovadītājam Miera ielā, Aucē, par ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības neievērošanu.