Notikumi Auces novadā 2021.gada maijā

1.maijā plkst.18.45 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka Bēnē, bērnu rotaļu laukumā netiek ievēroti noteiktie pulcēšanās un smēķēšanas ierobežojumi, kā arī pilngadīgas personas nodevušas cigaretes nepilngadīgām personām. Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākti 12 administratīvā pārkāpuma procesi.

5.maijā pašvaldības policijā saņemts iesniegums par, iespējams, nelikumīgām darbībām kādas personas privātā īpašumā. Noskaidrojot faktus tika konstatēts, ka viena no iesaistītajā personām ir Valsts policijas meklēšanā. Par šīs personas atrašanās vietu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

7.maijā plkst.16.45 saņemta infprmācija par to, ka Bēnē, Ezera ielā, iespējams, kāda automašīna novietota stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka konkrētajā gadījumā automašīna novietota pareizi.

10.maijā plkst.10.10 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Raiņa ielā, Aucē, atrodas nepieskatīti bērni, jo vecāki atrodoties alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā dzīvoklī, informācija neapstiprinājās un nekādi pārkāpumi netika konstatēti.

10.maijā plkst.12.15 saņemta informācija par to, ka Baznīcas ielā, Aucē, notiekot konflikts starp vairākām personām. Brīdī, kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, nekāda konflikta situācija netika konstatēta.

10.maijā plkst.13.50 saņemta informācija par konfliktu kādā mājsaimniecībā Miera ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ģimenes locekļi savas privātās domstarpības kārto tik skaļi, ka traucē mājas iedzīvotājiem. Ar iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

10.maijā plkst. 14.15 saņemta informācija, ka Vītiņu pagastā kādā mājsaimniecībā citai personai piederošs suns sakodis īpašnieku suni tā, ka cietušā suņa dzīvība nebija glābjama. Notikumā iesaistīto suņu īpašniekiem tika izskaidrotas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un atbildība. Personas nolēma savstarpēji vienoties par abām pusēm pieņemamu rīcību.

10.maijā plkst.17.55 Valsts policijas darbinieki lūdza pašvaldības policijai pārbaudīt no iedzīvotājiem telefoniski saņemtu informāciju, ka ūdenskrātuvē Vītiņu ielā, Aucē, atrodas miruša cilvēka ķermenis. Informācija apstiprinājās. Pašvaldības policijas darbinieki apsargāja notikuma vietu, līdz ieradās Valsts policijas darbinieki.

11.maijā veiktas pārrunas ar personu, kura Bēnē, Sniķeres ielā, novietoja sadzīves atkritumus vietā, kas nav paredzēta šim nolūkam.

12.maijā plkst. 9.45 saņemta informācija, ka zālājā pie Dzirnavu ielas, Aucē, guļ kāds vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka pēc personas pašas teiktā, bijušas veselības problēmas. Pēc personas lūgumu, tā nogādāta dzīvesvietā.

12.maijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots administratīvais sods personai, kura smēķēja bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē.

12.maijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots administratīvais sods personai, kura, pat pēc iepriekš izteikta brīdinājuma, nenovērsa konstatētos pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumus sev piederošā īpašumā Dārza ielā, Vītiņos.

12.maijā plkst.17.20 saņemta informācija, ka uz ceļa Auce – Īle brauktuves atrodas iereibusi persona. Uz norādīto vietu devās pašvaldības policijas darbinieki, bet ne tajā vietā, ne arī tuvumā nevienu personu nesastapa.

13.maijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots administratīvais sods personai, kura apzināti sabojāja videonovērošanas sistēmu bērnu atpūtas laukumā Bēnes ielā, Aucē.

14.maijā plkst.14.45 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Jelgavas ielā, Bēnē, notiek neatļauta pulcēšanās un alkoholisko dzērienu lietošana. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki pārkāpumus nekonstatēja.

18.maijā diviem automašīnu vadītājiem piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai Baznīcas ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

18.maijā piecām personām piemērota administratīvā atbildība par noteikto pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu.

19.maijā vienam autovadītājam piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Raiņa ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

19.maijā pašvaldības policijas darbinieki pamanīja automašīnu, kura piedalījās ceļa satiksmē Rūpniecības ielā, Aucē, tikai ar vienu valsts reģistrācijas numura zīmi. Apturot automašīnu tika noskaidrots, ka nav veikta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, personai nav tiesību vadīt automāšīnu un tā atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja procesuālās darbības.

23.maijā plkst.18.25 saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, kādas daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā guļot vīrietis, kurš, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

23.maijā vienam autovadītājam piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Miera ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

24.maijā vienam autovadītājam piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Stacijas ielā, Bēnē vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.

25.maijā vienam autovadītājam piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Raiņa ielā, Aucē, vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi.