Notikumi Auces novadā 2021.gada martā

1.martā pieņemts lēmums par soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam, kurš transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai Stacijas ielā, Bēnē, krustojumā ar T.Celma ielu.

1.martā plkst. 14.45 saņemta informācija par to, ka kādai personai Raiņa ielā, Aucē, sabojājušies elektriskie invalīdu ratiņi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieks, kurš ar garām braucošā Muitas policijas darbinieka un pašvaldības darbinieka palīdzību, gan personu, gan bojātos ratiņus nogādāja personas dzīvesvietā.

1.martā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka Baznīcas ielā, Aucē, kāda pilngadīga persona pēc nepilngadīgas personas lūguma iegādājas cigaretes un tās nodod nepilngadīgai personai. Par šo rīcību pilngadīgai personai piemērots administratīvais sods.

1.martā pašvaldības policijas darbinieki uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību par cigarešu glabāšanu un piemēroja administratīvos sodus 3 nepilngadīgām personām.

1.martā pašvaldības policijas darbinieki uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību un piemēroja administratīvos sodus 5 nepilngadīgām personām par valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

2.martā plkst.10.25 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā, iespējams, notiek neatļauta privāta pulcēšanās. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku ekipāža. Informācija apstiprinājās un Valsts policijas darbinieki uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedības procesus.

2.martā plkst.10.50 saņemta informācija, ka Bēnē, Centrālajā laukumā šķiroto atkritumu laukumā novietoti neatbilstoši atkritumi. Noskaidrota persona, kura to izdarījusi un noteikts laiks, līdz kuram pārkāpums jānovērš.

2.martā plkst.13.00 saņemta informācija par konfliktu starp vairākām personām Bēnē, Centrālajā laukumā. Norādītajā mājsaimniecībā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka personas nav ievērojušas Valsts policijas noteiktos uzvedības ierobežojumus. Ar personām veiktas pārrunas un informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

3.martā pieņemts lēmums par soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam, kurš transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai Stacijas ielā, Bēnē, krustojumā ar T.Celma ielu.

3.martā Zvērinātiem tiesu izpildītājiem nodotas 10 lietas par noteiktajā termiņā nenomaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu.

4.martā izteikts aizrādījums personai, kura Baznīcas ielā, Aucē, novietojusi automašīnu vietā, kur aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

5.martā izteikts aizrādījums personai, kura Miera ielā, Aucē, novietojusi automašīnu vietā, kur aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

5.martā saņemts iesniegums no Bēnes pagasta iedzīvotāja par to, ka viņa īpašumā novietoti atkritumi. Uzsākta faktu noskaidrošana.

5.martā izteikts aizrādījums personai, kura ielu tirdzniecības vietā Baznīcas ielā, Aucē, nelietoja mutes un deguna aizsegu. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

8.martā izteikts aizrādījums personai, kura Baznīcas ielā, Aucē, novietojusi automašīnu vietā, kur aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

10.martā izteikts aizrādījums personai, kura Aspazijas laukumā, Aucē, novietojusi automašīnu vietā, kur aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

11.martā izteikti aizrādījumi divām personām par mutes un deguna aizsega nelietošanu ielu tirdzniecības vietā Baznīcas ielā, Aucē.

11.martā plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā uz auto ceļa atrodas sieviete, iespējams, alkohola reibumā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un personu nogādāja dzīvesvietā.

16.martā pieņemts lēmums par soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam, kurš transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai neatļautā vietā Aspazijas laukumā, Aucē.

16.martā plkst.17.25 saņemta informācija no kādas personas par notikušo konfliktu starp diviem vīriešiem Stacijas ielā, Aucē. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja konflikta dalībniekus, bet viņiem vairs nebija savstarpēju pretenziju un policijas klātbūtne nebija vajadzīga.

17.martā plkst. 12.30 izteikts aizrādījums mopēda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu J.Mātera ielā, Aucē.

18.martā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka kāds transportlīdzekļa vadītājs Baznīcas ielā, Aucē, nav ievērojis Ceļu satiksmes likuma prasības – vada transportlīdzekli, kuram noteiktajā laikā nav veikta tehniskā apskate. Par konstatēto pārkāpumu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri veica nepieciešamās procesuālās darbības.

19.martā pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju, ka Raiņa ielā, Aucē, kāda īpašuma teritorijā ilgstoši stāv vieglā automašīna. Tika noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks un noteikts laiks, kādā transportlīdzeklis ir jāpārvieto no īpašuma teritorijas.

19.martā plkst.17.30 Vītiņu ielā tika pamanītas divas nepilngadīgas personas, kuras smēķēja. Par šo pārkāpumu tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots administratīvais sods.

19.martā plkst.21.10 pašvaldības policijas darbinieki no kādas personas pa telefonu saņēma lūgumu palīdzēt. Miera ielā, Aucē, personas invalīda ratiņu ritenis bija iekļuvis lietus notekas padziļinājumā un persona izkritusi no ratiņiem. Policijas darbinieki sniedza nepieciešamo palīdzību.

22.martā plkst.17.30 saņemta informācija par to, ka kāda persona cenšas iekļūt citas personas dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē. Brīdī, kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, nepiederošā persona bija jau aizgājusi.

23.martā izteikts aizrādījums 3 personām par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

23.martā plkst. 18.45 saņemta informācija par to, ka Aspazijas laukumā, Aucē, vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Uz norādīto vietu devās pašvaldības policijas darbinieki, bet neviena persona netika sastapta.

24.martā izteikti aizrādījumi divām personām, kuras Aspazijas laukumā un Baznīcas ielā, Aucē, novietojušas automašīnas vietā, kur aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

25.martā izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts.

25.martā plkst.10.15 saņemat informāciju par konfliktu kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un ar notikumā iesaistītajām personām veica pārrunas.

27.martā plkst.00.35 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Kalna ielā, Aucē, skan skaļa mūzika, kas traucē citiem mājas iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka dzīvoklī atrodas vairākas personas no dažādām mājsaimniecībām. Ar savu rīcību personas pārkāpušas noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, par ko tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

31.martā plkst.14.50 saņemta informācija par domstarpībām kādā mājsaimniecībā Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka domstarpības radušās par automašīnas izņemšanu starp juridiskās personas pārstāvjiem un personu, kura neesot nokārtojusi savas saistības. Policijas darbinieki uzturējās mājsaimniecībā līdz situācija tika atrisināta mierīgā ceļā.