Papildus pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos, 2020.gada 6.novembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Šī rīkojuma 5.9.punktā noteikts, ka sākot ar 2020.gada 9.novembri papildus citiem drošības pasākumiem “…tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem arī ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegus”.

Sākot ar 2020.gada 20.novembri, pamatojoties uz  “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 50.1 pantu “…par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām (EUR 50,00)”.