Pārskats par Pašvaldības policijas darbu 2013.gadā

N.p.k. Aktivitātes GADĀ 1.CET 2.CET 3.CET 4.CET
1 Pašvaldības policijas izbraukumi uz izsaukumiem un notikumu vietām 167 38 41 42 46
2 Izbraukumi kopā ar Valsts policiju 92 18 31 25 18
3 Izbraukumi pavadot Sociālā dienesta darbiniekus 24 6 6 6 6
4 Izbraukumi pavadot Bāriņtiesas darbiniekus 8 5 0 2 1
5 Saņemti un izskatīti iedzīvotāju iesniegumi 18 7 2 4 5
6 Uzsākta administratīvā lietvedība 5 0 0 1 4
7 Kārtības uzturēšana atpūtas un publiskos pasākumos 12 2 3 4 3
8 Brīdinātas personas par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem 3 3 0 0 0
9 Sastādīti protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem 17 2 9 2 4
10 Brīdinātas persnas par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 9 5 0 2 2
11 Sastādīti protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 13 4 2 2 5
12 Brīdinātas personas par sīko huligānismu 7 2 3 2 0
13 Sastādīti protokoli par sīko huligānismu 8 0 1 3 4
14 Brīdinātas personas par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās 55 13 28 5 9
15 Sastādīti protokoli par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās 55 16 14 16 9
16 Sastādīti protokoli par pretošanos Policijas darbiniekiem 1 0 0 0 1
17 Brīdināti gājēji par CSN pārkāpumiem 4 0 0 0 4
18 Brīdināti mopēdu un velosipēdu vadītāji par CSN pārkāpumiem 11 0 3 3 5
19 Brīdināti citu transporta līdzekļu vadītāji par CSN pārkāpumiem 7 0 1 1 5
20 Sastādīti protokoli  transporta līdzekļu vadītājiem par CSN pārkāpumiem 11 0 0 0 11
21 Aizturēti TL vadītāji alkohola reibumā un nodoti Valsts policijas darbiniekiem 2 1 0 0 1
22 Brīdinātas personas par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem 2 0 0 0 2
23 Sastādīti protokoli par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem 2 0 0 0 2
24 Brīdinātas personas par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem 0 0 0 0 0
25 Sastādīti protokoli par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem 2 0 0 0 2
26 Brīdinātas personas par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu 22 9 6 2 5
27 Sastādīti protokoli par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu 6 1 1 2 2
28 Brīdināti namīpašnieki par Saistošo noteikumu Nr.2 (namu numuri) neievērošanu 47 14 33 0 0
29 Sastādīti protokoli par Saistošo noteikumu Nr.2 prasību neievērošanu 2 2 0 0 0
30 Brīdinātas personas par Saistošo noteikumu Nr.23 (sabiedriskā kārtība) neievērošanu 17 2 5 1 9
31 Sastādīti protokoli par Saistošo noteikumu Nr.23 prasību neievērošanu 1 1 0 0 0
32 Brīdināti īpašnieki par Saistošo noteikumu Nr.28 (īpašumu uzturēšana) neievērošanu 0 0 0 0 0
33 Sastādīti protokoli par Saistošo noteikumu Nr.28 prasību neievērošanu 23 0 6 17 0
34 Sastādīti protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas vai derīgiem dokumentiem 1 1 0 0 0