Pašvaldības policijas darba 2018.gadā statistika

 • Pašvaldības policijas darbinieki 165 reizi izbraukuši uz dažādiem notikumiem novadā, par kuriem informējuši novada iedzīvotāji. Papildus tam 11 reizes veikti izbraukumi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem.
 • Savukārt 14 reizes sniegta palīdzība Auces novada Bāriņtiesas darbiniekiem pavadot izbraukumos uz krīzes ģimenēm.
 • Pašvaldības policijas darbinieki nodrošinājuši sabiedrisko kārtību 18 publiskos vai atpūtas pasākumos.
 • Saņemti un izskatīti 37 rakstiski iedzīvotāju iesniegumi par dažādiem konstatētiem administratīviem pārkāpumiem.
 • Par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu brīdinātas vai administratīvi sodītas 13
 • Par vispārpieņemto sabiedrības uzvedības normu neievērošanu (sīko huligānismu) brīdinātas vai administratīvi sodītas 7 personas.
 • Par alkohola lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā brīdinātas 14 personas, bet par šiem pārkāpumiem administratīvi sodītas 14 personas.
 • Par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem brīdinātas 39 personas, bet 1 transporta līdzekļu vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
 • Par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu brīdinātas vai administratīvi sodītas 22
 • Par nekustamo īpašumu uzturēšanas prasību neievērošanu brīdinātas 105 personas, bet administratīvi sodītas 8 personas.
 • Dzīvnieku patversmēs nogādāti 3 klaiņojoši vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši mājdzīvnieki.
 • Administratīvai komisijai lēmuma pieņemšanai nosūtītas 19 nepilngadīgo personu administratīvo pārkāpumu lietas.