Privāta maksas stāvvieta Aucē

Pašvaldības policija informē transportlīdzekļu īpašniekus par to, ka Raiņa ielā 1, Aucē, transporta stāvvietas īpašnieks noteicis šādus tās izmantošanas ierobežojumus.

  1. Bez īpašnieka atļaujas stāvvietu drīkst izmantot tikai 30 minūtes.
  2. Lai transportlīdzekli novietotu stāvēšanai ilgāk, jāsaņem stāvvietas īpašnieka atļauju.

Ceļu satiksmes noteikumu 285.18.punktā noteikts, ka transportlīdzekļa vadītajam, kurš novietojis automobili ar zīmēm Nr.537 “Stāvvieta” un Nr.840 “Stāvēšanas laiks” apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.

To var izdarīt izmantojot labi zināmo zilo “pulksteni” vai arī uz papīra lapas uzrakstīt laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā un novietot labi redzamā vietā aiz automašīnas priekšējā stikla.

Gadījumos, kad transportlīdzeklis atrodas stāvvietā ilgāk par 30 minūtēm un nav saņemta stāvvietas īpašnieka noteikta parauga rakstveida atļauja (kura jānovieto labi redzamā vietā aiz automašīnas priekšējā stikla) vai arī nav norādīts laiks, kad transportlīdzeklis novietots stāvēšanai, transportlīdzekļa vadītājam var piemērot administratīvo atbildību, kāda noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 9.pantā – uzlikt naudas sodu 30 (trīsdesmit) euro apmērā.

Kontaktinformācija atļaujas saņemšanai:

Tel. 20099325

Ilgonis Cinovskis

Raiņa iela 1A, Auce