Sabiedriskā kārtība Auces novada svētku laikā 26.-28.jūlijā, 2019.

Lai arī laikā no 25.jūlija vakaram līdz 28.jūlijam dažādās vietās Auces novada notiks novada svētku pasākumi, atgādinām, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai arī svētku laikā būs spēkā šādas normatīvo aktu prasības.

Alkoholisko dzērienu lietošana 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro. (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) – 171.pants).

Alkoholisko dzērienu lietošana svētku laikā atļauta tikai tajā novada Kultūras centra teritorijas daļā, kurā atrodas ēdināšanas vietas.

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro. (LAPK 171.1 pants)

Nepilngadīgo personu (līdz 16 gadu vecumam) atrašanās bez uzraudzības

  • Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15,00. (Auces novada Saistošie noteikumi Nr.23., 15.punkts).

Smēķēšanas ierobežojumi

  • Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro. (LAPK 42.1 pants, pirmā daļa). Publisko pasākumu vietā smēķēt atļauts tikai norādītajās vietās.
  • Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro. (LAPK 42.1 pants, ceturtā daļa)

Ievērosim šos noteikumu un saglabāsim patīkamu svētku noskaņu sev un citiem!

Kontaktinformācija saziņai ar policiju:

  • 110 (visu diennakti)
  • 63004200 (visu diennakti)
  • 29190223 (Auces novada pašvaldības policijas darba laikā)