Sabiedriskā kārtība skolu sporta laukumos

Aucē un Bēnē mācību iestāžu teritorijās izveidoti jauki, ar mūsdienīgu segumu klāti sporta laukumi. Tos apmeklēt un izmantot var ikviens sportot gribētājs.  Tomēr apmeklētāju vidū ir arī tādi, kuri apzināti vai aiz neuzmanības bojā sporta laukuma segumu un zālāju.

Tādēļ Auces novada pašvaldības policija atgādina, ka ir normatīvie akti (likumi un noteikumi), kuri paredz administratīvo atbildību par šādu rīcību – braukšanu ar transportlīdzekļiem pa sporta laukumiem un zaļo zonu – zālājiem.

Ceļu satiksmes likuma 1.pantā 32.punktā ir noteikts, ka arī velosipēds ir transportlīdzeklis. Līdz ar to arī velosipēda vadītājiem attiecas tādi paši ierobežojumi kā uz citiem vadītājiem.

Savukārt Auces novada saistošo noteikumu Nr. 21”Auces novada administratīvās atbildības noteikumi” 3.punktā noteikts, ka “Par transporta līdzekļu iebraukšanu vai novietošanu sporta un atpūtas laukumos, zaļajā zonā vai citās vietās, kas nav domātas šādiem nolūkiem …piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 150 EUR …”.

6.punktā “…par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa bērnu rotaļlaukumiem vai zaļo zonu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām (150 EUR) …”.

12.punktā “…par parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, ceļa zīmju un norāžu bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām (150 EUR)…”.

Uz mācību iestāžu teritorijām attiecas vēl daži ierobežojumi.

To pašu iepriekš minēto pašvaldības saistošo noteikumu 4.punkts “… par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskajās vietās … piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām (150 EUR)…”.

Likuma “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” 10.panta “Smēķēšanas ierobežojumi”  otrās daļas 2.punktā noteikts, ka “…aizliegts smēķēt …izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās…”.

Ievērosim iepriekš minēto noteikumu un likumu prasības un saglabāsim skolu sporta laukumus un zālājus labā stāvoklī.