Saglabāsim tīrību atpūtas vietās

Vasara un īpaši vasaras vakari ir laiks, kad patīk atrasties pie dabas, pie ūdenskrātuvēm un atpūsties ģimenes vai draugu lokā. Viena no tādām vietām Auces novadā ir bijušais kaļķakmens karjers Vītiņos.

Diemžēl, lai arī tur ir izvietots konteiners atkritumiem, atpūtnieki aiz sevis atstāj atkritumus visdažādākajās vietās – gan tukšu dzērienu taru, gan papīrus.

Fotogrāfijā redzama aina 22.augusta rītā.

Pašvaldības policija aicina būt saudzīgiem ne tikai pret dabu, bet cienīt arī citas personas, kuras tur ierodas atpūsties arī ar bērniem.

Ievērosim principu: “Aiz sevis atstāj tādu kārtību, kādu Tu gribētu redzēt atnākot”!

Tām personām, kuras to nevēlas ievērot, atgādinām, ka:

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskā vietā (tajā skaitā ūdenskrātuves un to apkārtne) – var uzlikt naudas sodu līdz 140,00 euro. (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.pants)
  • Par sabiedrisko vietu piegružošanu ( ar izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml) – var uzlikt naudas sodu līdz 72,00 euro. (Auces novada Sabiedriskās kārtības noteikumu 9.punkts).