Satiksmes pagaidu organizācija Aspazijas laukumā

Sakarā ar plašiem un ilgtermiņa Miera ielas rekonstrukcijas darbiem Aucē, jau vairākas nedēļas ir mainīta transporta līdzekļu satiksmes organizācija Aspazijas laukumā posmā starp Kalna un Miera ielām.

Iespējams, ka ir tādi transportlīdzekļu vadītāji, kuri to nav līdz šim ievērojuši. Diemžēl ir arī tādi transportlīdzekļu vadītāji, kuri apzināti un tīši ignorē noteikto kārtību un nepilda ceļa zīmju noteiktās prasības un ierobežojumus.

Ieviestās izmaiņas satiksmes organizācijā

1.Bez izmaiņām palikusi satiksme Aspazijas laukumā gar veikalu “ELVI” – satiksme atļauta tikai vienā virzienā no Raiņa ielas līdz Kalna ielai, par ko norāda ceļa zīme Nr.501 “Vienvirziena ceļš”.

2.Brauktuves posmā no Kalna ielas līdz Miera ielai (no ēkas Aspazijas laukums 5 līdz Aspazijas laukums 7) ir atļauta divvirzienu satiksme.

3.Braucot iepriekš minētajā brauktuves posmā no Miera ielas puses krustojumā ar Kalna ielu jānogriežas pa kreisi, kā to nosaka ceļa zīme Nr.403 “Braukta pa kreisi”. Turpināt braukt taisni gar veikalu “ELVI” līdz Raiņa ielai aizliedz arī ceļa zīme Nr.301 “Iebraukt aizliegts”.

4.Izbraucot no Kalna ielas uz Aspazijas laukumu, braukt atļauts tikai pa labi Miera ielas virzienā. Braukt pa kreisi Raiņa ielas virzienā aizliedz ceļa zīme Nr.301 “Iebraukt aizliegts”.

Aspazijas laukums no Miera ielas puses

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) par ceļa zīmju prasību un ierobežojumu neievērošanu nosaka šādus sodus:

Par ceļa zīmes Nr.301 “Iebraukt aizliegts” ierobežojumu neievērošanu velosipēdu un mopēdu vadītājiem uzliek naudas sodu EUR 7,00, bet citiem transportlīdzekļu vadītājiem – EUR 55,00 (LAPK 149.28 panta otrā daļa).

Par ceļa zīmes Nr.403 “Braukt pa kreisi” prasību nepildīšanu velosipēdu un mopēdu vadītājiem uzliek naudas sodu EUR 7,00, bet citiem transportlīdzekļu vadītājiem – EUR 30,00 (LAPK 149.29 panta pirmā daļa).