Stājušies spēkā pašvaldības saistošo noteikumu labojumi

Informējam, ka ar 2019.gada 21.jūniju stājās spēkā Saistošie noteikumi Nr.1 “Auces novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM UN APSAIMNIEKOTĀJIEM

Informējam, ka ar 2019.gada 21.jūniju stājās spēkā Saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”.

Lielākās izmaiņas:
* Precizēta nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas definīcija – tā vairs nav nesamērīgi liela.

* Ja vasarā jāturpina tīrīt īpašumam piegulošo gājēju celiņu vai ietvi, tad ziemā no sniega jāattīra tikai īpašuma teritorijā esošo gājēju celiņu vai ietvi.

Pilns  Auces novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.28 teksts lasāms šeit (spiediet uz nosaukumu pa labi)  Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”