TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU IEVĒRĪBAI

Aucē, pie novada pašvaldības domes ēkas Jelgavas ielā 1, uzstādītas jaunas ceļa zīmes, kuras ierobežo apstāšanos un stāvēšanu pie ieejas domes ēkā.

Zīme Nr.844 “Invalīdiem” norāda to, ka zīme Nr.537 “Stāvvieta” attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

Administratīvā atbildība par šo ierobežojumu neievērošanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta astotās daļas 1.punktā – uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.