Valsts policijas darbinieku darba laiki

Valsts Policijas amatpersonu pieņemšanas vietas un laiki Auces novada iedzīvotājiem

Kārtības policijas inspektori

Māris Raņķevics Vecākais inspektors Raiņa iela 2, Auce 63745576 Pirmdienās

 09:00 – 12:00

Ivars Opoļskis Inspektors Raiņa iela 2, Auce 63745576 Pirmdienās

 09:00 – 12:00

Nepilngadīgo lietu inspektori

Ina Romanova Vecākā inspektore Muldavas iela 14, Dobele

 203.kabinets

63702223

29343981

Pirmdienās

 12:30 – 16:30

Policijas uzraudzības un kontroles inspektori

Inga Langenfelde Inspektore Muldavas iela 14, Dobele  

217.kabinets

63702241 Pirmdienās

 08:00 – 12:00

Atļaujas sistēmas grupas inspektori (ieroču reģistrācija un uzskaite)

Inese Ščerbatiha Inspektore Muldavas iela 14, Dobele

110.kabinets

63702207 Otrdienās

 08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Ceturtdienās

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

 

Valsts policijas dežūrdaļa

63004200, 110

00:00 – 24:00