Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā

Auces novadā biežāk konstatētie smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumi: Smēķēšana publisko pasākumu norises teritorijās (sporta laukumi, brīvdabas estrādes) ārpus īpaši smēķēšanai norādītajām vietām; Smēķēšana sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs; Nepilngadīgo personu smēķēšana; Smēķēšana izglītības iestāžu lietošanā esošajās teritorijās; Tādu cigarešu glabāšana, uz kuru iepakojuma nav Latvijas Republikas akcīzes uzlīmes. SVARĪGI – kas ir Continue reading Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā