Svarīga informācija pasākumu organizatoriem

Izvilkumi no normatīvajiem aktiem, kurus jāievēro pasākumu organizatoriem   Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu. Pasākuma organizatoram ir tiesības izstrādāt noteikumus, kas attiecas uz publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku apģērbu, vecumu, līdzi ņemamiem priekšmetiem un kārtību, kas jāievēro Continue reading Svarīga informācija pasākumu organizatoriem