Drošība uz neregulējamām gājēju pārejām

pareja-aucePa laikam masu informācijas līdzekļos lasāma informācija par ceļu satiksmes negadījumiem, kuri notikuši uz neregulētām gājēju pārejām. Tādās reizēs lasītāju pirmais viedoklis ir tāds, ka atkal vainīgs kāds steidzīgs vai neuzmanīgs transporta līdzekļa vadītājs. Katrs negadījums tiek izmeklēts, lai objektīvi noskaidrotu tā cēloni un reizēm izrādās, ka vainīgs pats cietušais gājējs. Šādas situācijas rodas tādēļ, ka cilvēkiem izveidojies liktenīgi maldīgs uzskats, ka uz gājēju pārejas gājējam vienmēr ir priekšroka. Tomēr tā nav.

Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk – CSN) 145.punktā teikts, ka “Transportlīdzekļa vadītājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti”.

Kā tas reizēm izskatās “dzīvē”? Gājējiem svarīgi “pagūt iziet uz gājēju pārejas”, lai uzskatītu, ka viņiem priekšroka. Neatkarīgi no attāluma līdz transportlīdzeklim, tā izmēra, svara un braukšanas ātruma.

Te vietā atgādināt citu – CSN 15.punktu “Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, vietās kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās ar drošību”.

Diemžēl par šo noteikumu prasību piemirst daudzi gājēji, tādēļ transportlīdzekļa vadītājam, ieraugot neregulējamu gājēju pāreju un tās tuvumā gājēju,  jāmin – gājējs paskatīsies uz manu pusi vai nē? Ja nē, tad drošāk ir bremzēt laicīgi. Un tā – gājējs neskarts nonāk ielas pretējā pusē arī neskatoties uz sāniem un nepārliecinoties par drošību pirms iziešanas uz gājēju pārejas, kā arī pastiprinās kļūdainā pārliecība, ka gājējam uz neregulējamām gājēju pārejām vienmēr priekšroka. Tikai jāpagūst iziet uz pārejas.

Uz brauktuvēm ir vietas, kur pār neregulējamām gājēju pārejām un to tuvumā transporta līdzekļi brauc salīdzinoši lēni. Piemēram, autobusi pie sabiedrisko transporta līdzekļu pieturām un citi transporta līdzekļi nogriežoties krustojumos. Konkrēti Aucē šāda vieta ir Raiņa ielā pie Aspazijas laukuma. Bieži novērots, ka nepacietīgie gājēji uzsāk brauktuves šķērsošanu uzreiz aiz aizbraukušā transporta līdzekļa un reāli nevar pārliecināties par drošību pārejas tuvumā.

Šādā gadījumā vēlreiz jāatgādina par jau pieminētā CSN 15.punkta prasībām, kā jāpievērš uzmanību arī CSN 18.4.punktam, kurā teikts, ka “Gājējiem aizliegts iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvojas transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību.”

Reizēm brauktuves pretējā pusē jānokļūst arī velosipēdu vadītājiem. Lai šķērsotu brauktuvi pa neregulējamu gājēju pāreju, jāpārliecinās par drošību, bet ja nepieciešams, jānokāpj no velosipēda un tas jāstumj pie rokas. Kādēļ? Viens no iemesliem ir tāds, ka braucoša velosipēdista parādīšanās uz neregulējamās gājēju pārejas var būt negaidīta un transporta līdzekļa vadītājs var nepagūt apturēt transporta līdzekli.

Aicinu ievērot šīs CSN prasības pieaugušajiem pašiem un stāstīt, kā arī sekot, lai tās ievēro bērni.