Normatīvie akti

Īss to normatīvo aktu saraksts, kuru ievērošanu Auces novada administratīvajā kontrolē Pašvaldības policija

Likumi

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Ceļu satiksmes likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Administratīvās atbildības likums

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā

Likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Veterinārmedicīnas likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums 

MK Noteikumi

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ceļu satiksmes noteikumi 

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai   

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Auces novada Saistošie noteikumi

Auces novada Saistošie noteikumi (27.02.2019.) Nr. 1 “Auces novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”

Auces novada Saistošie noteikumi (22.02.2017.) Nr. 2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”

Auces novada Saistošie noteikumi (26.02.2020.) Nr.2 “Auces novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”

Auces novada Saistošie noteikumi (25.01.2012.) Nr. 2 “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Auces novadā” 

Auces novada Saistošie noteikumi (23.05.2018.) Nr. 3 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā

Auces novada Saistošie noteikumi (22.02.2012.) Nr. 5 “Par Auces novada simboliku”

Auces novada Saistošie noteikumi (26.09.2013.) Nr. 7 “Auces novada pašvaldības nodevas

Auces novada Saistošie noteikumi (27.09.2017.) Nr. 7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Auces novadā”

Auces novada Saistošie noteikumi (27.11.2019.) Nr. 21  “Auces novada administratīvās atbildības noteikumi”

Auces novada pašvaldības 25.08.2010.saistošie noteikumi Nr.26 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*