Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

auces-policija

3.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. 4.augustā izteikts aizrādījums 7 juridiskām personām par jauno saistošo noteikumu prasību – atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas ēkās – neievērošanu Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai. 4.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai par priekšmetu novietošanu juridiskai Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stājies spēkā jauns, līdz šim nebijis likums – Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Šajā likumā noteikta administratīvā atbildība par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Šā likuma izpratnē publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai Continue reading Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Līdz ar izmaiņām daudzos normatīvajos aktos, sākot ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā izmaiņas arī Auces novada Saistošajos noteikumos Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”. No 2020.gada 1.jūlija katrā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļauta nodaļa par to, kāda ir administratīvā atbildība par konkrētā normatīvā akta prasību Continue reading Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Notikumi Auces novadā 2020.gada jūlijā

auces-policija

1.jūlijā plkst. 9.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē. 2.jūlijā plkst.11.55 saņeta informācija par to, ka Bēnē kāda īpašuma teritorijā atrodas tur nepiederoša persona, kura, iespējams ir alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policjas darbinieki un veica pārrunas ar sastaptajām personām. 3.jūlijā izteikts Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada jūlijā

Notikumi Auces novadā 2020.gada maijā

auces-policija

1.maijā plkst. 14.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. 1.maijā par noteikto distancēšanās noteikumu neievērošanu publiskā ārtelpā izteikti aizrādījumi 3 personām Aucē, Raiņa ielā. 1.maijā Aucē, Baznīcas ielā tika atrasts mobilais telefons, ko atradējs nodeva pašvaldības policijas darbiniekiem. Pašvaldības policijas darbinieki to nogādāja īpašniekam Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada maijā

Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Stājušies spēkā jauni Auces novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2 “Auces novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”, kuri apstiprināti ar Auces novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.43. Līdz ar to spēku zaudējuši Auces novada domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas Continue reading Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Bēnes ielā, Aucē. 2.aprīlī plkst. 13.10 saņemta informācija par to, ka Sociālajā mājā Lielauces pagastā viens no iemītniekiem neievēro noteiktos kārtības noteikumus un drošības pasākumus. Pašvaldības policijas darbinieki ar personu veica pārrunas. 2.aprīlī plkst.13.40 saņemta informācija, ka kādā dzīvojamā nama Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

Drošības pasākumi bērnu rotaļu un sporta laukumos Auces novadā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Auces novada pašvaldība nosaka šādus drošības pasākumus bērnu rotaļu laukumos’: Bērnu rotaļu laukumā atļauts atrasties tikai tām personām, kuras: pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējušas COVID-19 skartās valstis pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas kontaktā ar COVID-19 inficētām personām pašas nav inficētas ar COVID-19 Continue reading Drošības pasākumi bērnu rotaļu un sporta laukumos Auces novadā

IEVĒROSIM DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un nepieciešamību ievērot piesardzības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, tas nav tikai valsts un pašvaldības iestāžu un amatpersonu pienākums. Par vīrusu izplatīšanās ierobežošanu līdzatbildīgs ir arī katrs no mums, ievērojot pašu elementārākos drošības pasākumus: • Ievērot sociālo distancēšanos – bez vajadzības netuvoties tuvāk par Continue reading IEVĒROSIM DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Kā Auces novada iedzīvotājiem sazināties ar policiju

Auces novada pašvaldības policija – Apmeklētāju pieņemšana: Pirmdienās      no plkst. 10.00 – 12.00                                               Piektdienās      no plkst. 11.00 – 13.00 Gadījumos, kad nepieciešama policijas palīdzība, var zvanīt uz šādiem telefona numuriem: Valsts policijas dežurants (visu diennakti) 63004200 vai 110 Pašvaldības policijas inspektors (darba laikā) 29190223 Par novērotiem pārkāpumiem Auces Continue reading Kā Auces novada iedzīvotājiem sazināties ar policiju