Notikumi 2015.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst. 11.45 izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē. 1.septembrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par īpašumam piegulošas teritorijas nesakopšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 1.septembrī uzsākta administratīvā lietvedība par īpašuma bojāšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 2.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošo lauksaimniecības zemju obligāto kopšanas pasākumu Continue reading Notikumi 2015.gada septembrī