Notikumi 2019.gada novembrī

auces-policija

5.novembrī ar vienu personu veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1.maija ielā Aucē. 6.novembrī plkst.12.50 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Parka ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka starp ģimenes locekļiem izcēlies strīds par to, ka viena no personām Continue reading Notikumi 2019.gada novembrī

Notikumi 2015.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst. 11.45 izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē. 1.septembrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par īpašumam piegulošas teritorijas nesakopšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 1.septembrī uzsākta administratīvā lietvedība par īpašuma bojāšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 2.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošo lauksaimniecības zemju obligāto kopšanas pasākumu Continue reading Notikumi 2015.gada septembrī

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada maijā

Divām nepilngadīgām personām par huligānisku rīcību – apzinātu mācību iestādes darba traucēšanu un necieņas izrādīšanu pret citiem skolēniem un skolotāju, to mācību stundas laikā lamājot ar rupjiem un necenzētiem vārdiem –  uzlikts administratīvais sods 70,00 euro apmērā. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada maijā

Notikumi 2015.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī Pašvaldības policijā saņemts Vītiņu pagasta iedzīvotājas iesniegums par nepilngadīgo personu huligānisku uzvedību. Sākta apstākļu noskaidrošana. 1.aprīlī plkst. 19.30  saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu O.Kalpaka ielā Aucē, kurā cietušu transporta līdzekļi.  Tā kā iesaistītās personas nevēlējās sastādīt Saskaņoto paziņojumu, tad par negadījumu tika informēti Valsts policijas darbinieki. 3.aprīlī plkst. Continue reading Notikumi 2015.gada aprīlī

Notikumi 2015.gada februārī

auces-policija

2.februārī izteikts brīdinājums Vītiņu pagasta iedzīvotājai par to, ka viņas suns brīvi klaiņo ārpus īpašuma teritorijas. 2.februārī plkst. 15.00 no Valsts policijas saņemta informācija par to, ka pa Auces novada teritoriju pārvietojas BMW automašīna, kuras vadītājs tīši ignorē Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Automašīna tika apturēta Vecauces pagasta teritorijā un sagaidīti Valsts policijas Continue reading Notikumi 2015.gada februārī

Notikumi 2015.gada janvārī

auces-policija

1.janvārī plkst. 02.00 Baznīcas ielā, Aucē,  izteikti brīdinājumi nepilngadīgām personām par atrašanos sabiedriskā vietā bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes. 5.janvārī vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka persona atradās sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, cilvēku cieņu aizskarošā alkohola reibumā un ar savu uzvedību traucēja apkārtējiem cilvēkiem. Continue reading Notikumi 2015.gada janvārī

Notikumi 2014.gada decembrī

auces-policija

1.decembrī plkat. 14.00 saņemta informācija no nepilngadīgas personas par to, ka tā piekauta Kalna ielā, Aucē.  Ierodoties nepilngadīgās personas dzīvesvietā, policijas darbinieki nepilngadīgai personai nekādus miesas bojājumus nekonstatēja. Drīzāk radās iespaids, ka notiekošais nepilngadīgai personai liekas interesants piedzīvojums. Vecākiem tika izskaidrota radusies situācija un kā tādos gadījumos rīkoties citreiz. 1.decembrī Continue reading Notikumi 2014.gada decembrī

Notikumi 2014.gada novembrī

auces-policija

3.novembrī tika iesniegti dokumenti par nenomaksāto sodu piespiedu piedziņu no 10 personām. Uzliktie administratīvie sodi nav nomaksāti neskatoties uz vairākkārtējiem Pašvaldības policijas atgādinājumiem. Pašvaldības policija gatavo nepieciešamo dokumentāciju sodu piespiedu piedziņai arī no citām personām, kuras nav samaksājušas uzliktos administratīvos naudas sodus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 3.novembrī plkst. 14.10 saņemta Continue reading Notikumi 2014.gada novembrī

Notikumi 2014.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst. 14.15 pa telefonu saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā, apstrādājot lauku, atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Informācija nodota tālāk Valsts policijas darbiniekiem. 3.septembrī sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem Lielauces pagastā tika meklēta nepilngadīga persona, kura neapmeklē skolu. Minētā persona tika atrasta pilngadīgu un iereibušu personu kompānijā. Sociālā dienesta darbinieki Continue reading Notikumi 2014.gada septembrī