Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Bēnes ielā, Aucē. 2.aprīlī plkst. 13.10 saņemta informācija par to, ka Sociālajā mājā Lielauces pagastā viens no iemītniekiem neievēro noteiktos kārtības noteikumus un drošības pasākumus. Pašvaldības policijas darbinieki ar personu veica pārrunas. 2.aprīlī plkst.13.40 saņemta informācija, ka kādā dzīvojamā nama Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

Notikumi 2019.gada aprīlī

auces-policija

2.aprīlī izteikti brīdinājumi divu transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu attiecīgi Raiņa un Miera ielā, Aucē. 3.aprīlī veiktas pārrunas ar daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem Raiņa ielā, Aucē, par mājas koplietošanas teritorijas sakopšanu. 3.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par dažādu atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā. Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai. Continue reading Notikumi 2019.gada aprīlī

Notikumi 2017.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte. 4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte. 4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām Continue reading Notikumi 2017.gada aprīlī

Notikumi 2016.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī veiktas pārrunas ar teritorijas īpašniekiem Īles pagastā par atkritumu savākšanu autoceļa Čiekuri – Īle tuvumā. Teritorija tika sakopta ļoti īsā laikā. 1.aprīlī saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā, Vītiņos, sabojātās ielas apgaismojuma lampas. Uzsākta administratīvā lietvedība vainīgo personu noskaidrošanai. 5.aprīlī plkst. 10.10 no Auces novada Sociālā dienesta saņemts Continue reading Notikumi 2016.gada aprīlī

Notikumi 2014.gada aprīlī

auces-policija

2.aprīlī izteikts brīdinājums īpašniekam par nesakoptu īpašuma teritoriju Raiņa ielā, Aucē. 3.aprīlī izteikti brīdinājumi juridiskām personām par īpašuma teritoriju nekopšanu Vecauces pagastā, Bēnes pagastā un Auces pilsētā. 3.aprīlī plkst. 14.50 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā kādā privātīpašuma teritorijā atrodas jaunieši. Ierodoties norādītājā adresē,  neviena persona netika atrasta. 4.aprīlī Continue reading Notikumi 2014.gada aprīlī