Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

auces-policija

3.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. 4.augustā izteikts aizrādījums 7 juridiskām personām par jauno saistošo noteikumu prasību – atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas ēkās – neievērošanu Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai. 4.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai par priekšmetu novietošanu juridiskai Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

Notikumi 2019.gada augustā

auces-policija

5.augustā pašvaldības policijas darbinieki sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus divos dzīvokļos Aucē – Miera ielā un Jelgavas ielā. 6.augustā plkst.9.25 saņemta informācja par to, ka Vītiņu pagastā atrasti sprādzienbīstami priekšmeti. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem. Vēlāk sagaidīti NBS Nesprāgušās minīcijas neitralizēšanas vienības speciālisti un parādīta bīstamo priekšmetu Continue reading Notikumi 2019.gada augustā

Notikumi 2018.gada augustā

auces-policija

1.augustā plkst. 13.00 pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka sabiedriskajā transportā Aucē, Stacijas laukumā, atrodas iereibusi persona. Policijas darbinieki noskaidroja, ka persona patiesi ir lietojusi alkoholiskos dzērienus, braucot aizmigusi un pabraukusi garām savai pieturai. Persona neizrādīja nekādu agresiju vai neapmierinātību ar radušos situāciju un izkāpa no transporta līdzekļa. Continue reading Notikumi 2018.gada augustā

Notikumi 2017.gada augustā

auces-policija

1.augustā plkst. 12.00 saņemta informācija, ka Vecauces pagastā uz lauka atrodas, iespējams, slims suns. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja suņa īpašnieku un informēja par situāciju. 2.augustā plkst.8.30 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagasta Ražotājs izcēlušās nesaskaņa starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Tikmēr viens no strīda Continue reading Notikumi 2017.gada augustā

Notikumi 2016.gada augustā

auces-policija

1.augustā Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā nepilngadīgas personas esot sabojājušas durvis pašvaldībai piederošai ēkai. Uzsākta faktu noskaidrošana. 2.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Raiņa ielā, Aucē, netiek uzturēts atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām. 3.augustā plkst. 9.40 Continue reading Notikumi 2016.gada augustā