Notikumi Auces novadā 2020.gada novembrī

auces-policija

3.novembrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā un Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti. 3.novembrī, pēc iesniegumā saņemtās informācijas, tik veikta apsekošana par to, kā tiek ievērotas mājdzīvnieku labturības prasības kādā mājsaimniecībā Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi netika konstatēti. 3.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada novembrī

Notikumi 2019.gada novembrī

auces-policija

5.novembrī ar vienu personu veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1.maija ielā Aucē. 6.novembrī plkst.12.50 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Parka ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka starp ģimenes locekļiem izcēlies strīds par to, ka viena no personām Continue reading Notikumi 2019.gada novembrī

Notikumi 2018.gada novembrī

auces-policija

1.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par īpašuma teritorijas Amatnieku ielā, Aucē, nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 1.novembrī pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Ķevelē agresīvs suns uzbrucis citam sunim un to sakodis. Uz notikuma vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, noskaidroja faktus un uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību. Continue reading Notikumi 2018.gada novembrī

Notikumi 2017.gada novembrī

auces-policija

1.novembrī administratīvās lietvedības rezultātā divām nepilngadīgām personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu J.Mātera ielā, Aucē. 2.novembrī veiktas pārrunas par apkārtnes piegružošanu ar pilngadīgajiem Auces vidusskolas skolēniem, kuri smēķē atrodoties ārpus mācību iestādes teritorijas. Izskaidrota iespējamā administratīvā atbildība par minēto pārkāpumu. 2.novembrī plkst. Continue reading Notikumi 2017.gada novembrī

Notikumi 2015.gada novembrī

auces-policija

2.novembrī plkst. 11.40 saņemta informācija par to, ka pa Kapsētas ielu Aucē klaiņo suns bez saimnieka. Aizbraucot uz norādīto vietu, tur un arī tuvējā apkārtnē klaiņojošs suns netika atrasts. 3.novembrī plkst. 10.00 saņemts lūgums palīdzēt. Kāda cienījama vecuma sieviete, kura atradās Raiņa ielā, Aucē, bija pārvērtējusi savus spēkus un vairs Continue reading Notikumi 2015.gada novembrī