Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada oktobrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā. Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā  arī pēc policijas darbinieku aizrādījuma – uzlikts administratīvais sods 15,00 euro apmērā. Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā  gada laikā kopš iepriekšējā soda uzlikšanas par šādu pašu Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada oktobrī