Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada oktobrī

Vienai personai par alkoholiskos dzērienu iegādāšanos un to nodošanu nepilngadīgām personām, kā arī šo nepilngadīgo personu iesaistīšanu kopīgā alkoholisko dzērienu lietošanā, kas izdarīts divas reizes vienas dienas laikā, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro. Vienai personai par sīko huligānismu – tīšu apstādījumu bojāšanu, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada jūnijā

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro.  Vienai personai par bezkaunīgu rīcību un vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro. 

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada augustā

Divām personām par gada laikā  kopš iepriekšējā soda uzlikšanas atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā. Vienai personai administratīvais sods 140,00 euro apmērā augustā uzlikts divas reizes par  atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Vienai personai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada augustā

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada jūnijā

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un policijas darbinieka norādījumu nepildīšanu, uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā. Divām personām par gada laikā  kopš iepriekšējā soda uzlikšanas atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada jūnijā