Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada maijā

Divām nepilngadīgām personām par huligānisku rīcību – apzinātu mācību iestādes darba traucēšanu un necieņas izrādīšanu pret citiem skolēniem un skolotāju, to mācību stundas laikā lamājot ar rupjiem un necenzētiem vārdiem –  uzlikts administratīvais sods 70,00 euro apmērā. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada maijā

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada februārī

Divām nepilngadīgām personām par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” un likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”  ierobežojumu – smēķēšanu vietās, kur tas aizliegts – neievērošanu uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā. Divām personām par atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 15,00 euro apmērā. Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada februārī

Izskatītie administratīvie pārkāpumi augustā

8.augustā tika izskatīti šādi administratīvie pārkāpumi: * Par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā Bēnē, Sniķeres ielā – vienai personai uzlikts naudas sods 15,00 euro. * Vienlaikus izskatīti vienas personas divi pārkāpumi – par apzinātu bezkaunīgu rīcību ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas – kailam atrodoties sabiedriskā vietā publiska pasākuma laikā Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi augustā