Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2016.gada decembrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts naudas sods 15 euro. Divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts naudas sods 20 euro. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2016.gada decembrī