Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 20,00 euro. Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 276.1 pantu, personai tika piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī